Chính sách trợ cấp mới cho bệnh binh được quy định thế nào?

22/09/2021
Chính sách trợ cấp mới cho bệnh binh được quy định thế nào?
587
Views

Các vấn đề về chính sách trợ cấp cho bệnh binh luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật mới cũng đã được triển khai từ đó tạo nên những điều thay đổi trong việc trợ cấp này. Xung quanh nội dung này, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi có liên quan. Cụ thể có câu hỏi về chính sách trợ cấp mới cho bệnh binh như sau:

“Chào Luật sư, tôi và gia đình hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Bố tôi là bệnh binh, thương tật 47%. Tôi được biết có chính sách mới cho bệnh binh, vậy bố tôi sẽ được hưởng chế độ cụ thể như thế nào? Mong được Luật Sư 247 giải đáp, tôi cảm ơn.”

Căn cứ pháp lý

Nghị định 75/2021/NĐ-CP
Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14

Thế nào là bệnh binh?

Theo Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, bệnh binh thuộc một trong những đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngoài ra, Điều 26 Pháp lệnh 02 định về bệnh binh như sau:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể tư 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Quy định pháp luật về chế độ ưu đãi dành cho bệnh binh

Theo Điều 27 Pháp lệnh 02, người được công nhận là bệnh binh được hưởng các chế độ sau:

Điều 27. Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương Cơ thể từ 81% trở lên có bệnh đặc biệt nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

2. Bảo hiểm y tế.

3. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

4. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

Chính sách trợ cấp mới cho bệnh binh

Theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP từ ngày 15/9/2021, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng như sau:

Chế độ trợ cấp bệnh binh

– Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh

– Bảo hiểm y tế.

– Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần gồm:

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần

– Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Chế độ ưu đãi khác trợ cấp cho bệnh binh

+ Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên; (Quy định về mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết, vật phẩm phụ và vật dụng khác tại Phụ lục V Nghị định 75/2021/NĐ-CP)

+ Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

+ Khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

+ Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

+ Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

– Được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất; kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

Chính sách trợ cấp mới cho bệnh binh được quy định thế nào?

Ngoài các chế độ dành riêng cho bệnh binh, Pháp lệnh 02 còn quy định một số chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh như sau:

Cấp Bảo hiểm y tế

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng; khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

+ Người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Trợ cấp tuất cho thân nhân bệnh binh

– Trợ cấp tuất đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu mà sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.– Chế độ ưu đãi đối với con của bệnh binh:

+ Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

+ Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trợ cấp một lần đối với thân nhân bệnh binh

Đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Trợ cấp mai táng cho thân nhân bệnh binh

Đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online như thế nào?
Trợ cấp cho lao động tạm hoãn hợp đồng do Covid-19
Tự gây tai nạn lao động có được hưởng lương trợ cấp không?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “Chính sách trợ cấp mới cho bệnh binh được quy định thế nào?“ . Nếu có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng quy định thế nào?

– Mức trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể;
– Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên;
– Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh đặc biệt nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ bệnh binh được quy định thế nào?

Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH thì trước tiên bạn cần làm hồ sơ để được hưởng chế độ bệnh binh bao gồm các giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận bệnh tật (Mẫu BB1).
Biên bản giám định bệnh tật (Mẫu BB2).
Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp (Mẫu BB3).”

Trình tự thực hiện giải quyết chế độ bệnh binh?

Sau khi hoàn thành hồ sơ thì nộp đơn đến Sở Lao động – thương binh và xã hội nơi cư trú để được hưởng chế độ bệnh binh theo quy định. Ngoài ra Điều 26 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH cũng quy định về thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ đối với bệnh binh.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Bảo hiểm y tế

Trả lời