Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

09/05/2021
Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự
4784
Views

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Thực hiện việc nhập ngũ là trách nhiệm, cũng như là nghĩa vụ của công dân với tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, căn cứ trên hoàn cảnh kinh tế-xã hội, tình trạng sức khỏe của người trong độ tuổi gọi nhập ngũ, pháp luật có quy định 07 trường hợp công dân được tạm hoãn chưa phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, 07 trường hợp đó bao gồm:

  • Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe
  • Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
  • Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
  • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
  • Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
  • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
  • Người được gọi đi nghĩa vụ đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo

Xem thêm: Tại sao phải đi nghĩa vụ quân sự?

Công dân thuộc 1 trong 07 trường hợp trên để được tạm hoãn nhập ngũ cần làm đơn gửi lên chủ tịch UBND xã/phường nơi cư trú để được xem xét giải quyết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………………………

Tôi tên là…………………… sinh ngày……….

Nghề nghiệp………………………………………

CMND/CCCD số……………… ngày cấp…………… nơi cấp……………..

Hộ khẩu thường trú …………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND………………… xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ……………………………………….. theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………ngày……/…../…..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3.9/5 - (7 bình chọn)
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Trả lời