Thế nào là giao đất có thu tiền sử dụng đất?

23/08/2021
Thế nào là giao đất có thu tiền sử dụng đất?
660
Views

Hiện nay, pháp luật Việt Nam có quy định về giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vậy, thế nào là giao đất có thu tiền sử dụng đất? Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Giao đất là gì?

Giao đất là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chuyển giao trên thực tế đất; và quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, và cộng đồng dân cư sử dụng.

Giao đất là một trong những sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật đất đai giữa Nhà nước; và người sử dụng đất.

Như vậy, khi nhận giao đất từ nhà nước, người được giao có quyền sử dụng đất phục vụ cho các mục đích của mình. Tuy nhiên, vì đất đai là sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện chủ sở hữu; nên nhà nước vẫn nắm giữ quyền quản lý với thửa đất đã giao.

Căn cứ để giao đất là gì?

Có 2 căn cứ để xác định hoạt động giao đất có phù hợp hay không theo luật đất đai 2013; cụ thể:

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm giúp xác định thửa đất đang được xin giao có phù hợp để cấp cho người muốn xin hay không. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm xác định thửa đất có đang trong giai đoạn hoặc được dư định quy hoạch hay không. Nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì việc giao đất là hợp lý, còn không thì nhà nước sẽ không tiến hành giao đất.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; người muốn xin giao đất cần trình bày rõ nhu cầu, mục đích sử dụng đất của mình. Thứ nhất, nhu cầu sử dụng đất phải hợp pháp; nếu không hợp pháp thì chắc chắn không thể giao. Thứ hai, nhu cầu sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; điều này để đảm bảo không có sự chồng chéo trong quy hoạch. Thứ ba, người xin cấp đất phải đảm bảo có đủ khả năng để sử dụng đất đúng mục đích đã xin cấp phép; điều này để giảm thiểu nguy cơ quy hoạch treo đang là vấn nạn ở Việt Nam bây lâu.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất là như thế nào?

Khi nào được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
  2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán; hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất; để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang; nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng; (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa);
  5. Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng; trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Đặc điểm của hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất

Ở đặc điểm của hình thức giao đất này; người được giao đất thường là sẽ nhận được lợi ích cho cá nhân,hoặc tổ chức của họ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận giao đất để ở; thì lợi ích họ nhận được là quyền sử dụng, quyền định đoạt với thửa đất họ trả tiền để mua từ nhà nước.

Các hình thức trả tiền nhận giao đất rồi xây dựng lại để bán; hoặc kết hợp cho thuê thì đều mang lại lợi ích cho người nhận gioa đất. Vì vậy mà họ phải trả phí để nhận đất.

Điểm khác biệt giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; và giao đất không thu tiền sử dụng đất là quyền lợi của người có trả phí sẽ nhiều hơn.

Ở hình thức giao đất không trả phí, người nhận đất bị giới hạn mục đích sử dụng; cũng như diện tích đất nhận được.

Trong hình thức giao đất có thu phí sử dụng đất; người nhận giao đất không bị giới hạn mục đích và diện tích đất; miễn là đủ khả năng chi trả và múc đích sử dụng hợp pháp.

Ngoài ra, người trả tiền sử dụng đất còn có thêm quyền định đoạt đối với thửa đất mình trả tiền; cụ thể họ có quyền mua bán, cho thuê quyền sử dụng đất; điều này người nhận đất qua hình thứ không trả phí sử dụng đất không có quyền.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật sư X 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất ở Việt Nam qua hình thức nào?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu giá đất do Nhà nước tổ chức đối với đất dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nộp tiền thuê đất một lần theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003 mà có nhu cầu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì có phải nộp thêm tiền?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nộp tiền thuê đất một lần theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003 mà có nhu cầu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác được thực hiện khi nào?

Giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai 2013; và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Trả lời