Trình tự thủ tục đăng ký nội quy lao động theo quy định

13/09/2021
Trình tự thủ tục đăng ký nội quy lao động theo quy định
570
Views

Nội quy lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động; theo đó người lao động tuân theo những điều khoản; quy định trong quá trình quản lý và làm việc. Theo quy định trong một số trường hợp người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động. Vậy trình tự thủ tục đăng ký nội quy lao động theo quy định được thực hiện như thế nào?. Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây:

Trường hợp phải đăng ký nội quy lao động

Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn về nội quy lao động như sau:

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Như vậy khi người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên; thì bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Còn đối với trường hợp sử dụng dưới 10 lao động; thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản; nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Việc đăng ký nội quy lao động là cần thiết; nội quy lao động sẽ quy định rõ ràng hơn các vấn đề về quyền lợi và trách nhiệm của cả người lao động; người sử dụng lao động; quy định về kỷ luật lao động; thẩm quyền xử phạt vi phạm,…Nói chung nội quy lao động quy định cụ thể các điều khoản mà bộ luật lao động quy định chưa rõ ràng.

Theo đó Điều 119 Bộ luật lao động năm 2019 quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.”

Trình tự thủ tục đăng ký nội quy lao động theo quy định

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Theo quy định thì trước khi ban hành nội quy lao động; hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động; người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động; và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc; vì nội quy doanh nghiệp; công ty ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Người sử dụng lao động nên tham khảo các mẫu nội quy lao động; để có thể xây dựng một nội quy đầy đủ nhất; chính xác nhất

Căn cứ quy định tại Điều 120 Bộ luật Lao động 2019; người sử dụng lao động phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:
– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
– Nội quy lao động;
– Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động; và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Trình tự đăng ký nội quy lao động

Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động; tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động; người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Theo đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

– Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định.

Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Xử phạt trường hợp không đăng ký nội quy lao động

Điều 18. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

………..

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

Như vậy mức phạt khi người sử dụng lao động không đăng ký nội quy lao động từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Người sử dụng lao động nên tuân thủ quy định về đăng ký nội quy lao động vì đăng ký nội quy lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ; việc đăng ký nội quy lao động là cụ thể hóa nội quy của công ty quy định rõ ràng các điều khoản trong hợp đồng lao động để tránh xảy ra tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng.

Mời bạn xem thêm bài viết

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247 về vấn đề “Trình tự thủ tục đăng ký nội quy lao động theo quy định“. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp những vấn đề pháp lý khó khăn; vui lòng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Công ty cổ phần có phải đăng ký nội quy lao động không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định thì công ty cổ phần có sử dụng lao động từ 10 lao động trở lên thì mới thuộc trường hợp phải đăng ký nội quy lao động. Công ty cổ phần mà sử dụng dưới 10 lao động chỉ phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Thế nào là kỷ luật lao động?

Theo quy định kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Theo đó, người lao động có thể bị kỷ luật lao động với các hình thức tùy hành vi vi phạm như khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; sa thải.

Nội dung nội quy lao động bao gồm những gì?

Nội dung nội quy lao động cơ bản cần có là :
– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
– Trật tự tại nơi làm việc.
– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc.
– Quy định về bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ.
Trách nhiệm vật chất;

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Trả lời