Hướng dẫn làm Nội quy công ty chính xác năm 2021

13/08/2021
noi quy cong ty
525
Views

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động. Nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động. Có thể thấy nội quy công ty vô cùng quan trọng. Hơn nữa việc soạn thảo, ban hành một nội quy công ty theo đúng quy định cuả pháp luật cũng không phải dễ dàng. Rất nhiều chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong thủ tục này. Chính vì vậy, Luật Sư 247 xin gửi đến bạn bài viết hướng dẫn ban hành nội quy. Mời bạn đọc theo dõi.

Quy định về Nội quy công ty

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Hướng dẫn làm Nội quy công ty

Nội dung của Nội quy công ty

Điều 118 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn, vệ sinh lao động;

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

h) Trách nhiệm vật chất;

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Trật tự và an toàn, vệ sinh lao động

Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động.

An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động quy định về phòng; chống quấy rối tình dục theo quy định.

Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật

Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh; bí mật công nghệ; sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động. Quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật

Tạm thời chuyển người lao động làm việc khác

Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động. Quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất; kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định.

Trách nhiệm và kỷ luật

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;

Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị; hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại; Người có thẩm quyền mới được xử lý kỷ luật lao động.

Người có thẩm quyền là người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

Vi phạm về Nội quy công ty

Trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ quy định về nội quy lao động thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền đến 15 triệu đồng theo quy định tại Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không thông báo công khai hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có hành vi: Không có nội quy lao động bằng văn bản; Không đăng ký nội quy lao động; Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với doanh nghiệp xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là những tư vấn về Nội quy công ty theo quy định mới 2021? Mong rằng những thông tin trên thực sự hữu ích dành cho bạn đọc.

Mọi thông tin thắc mắc cần được Luật Sư hỗ trợ mời liên hệ: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc phải có nội quy doanh nghiệp, nội quy công ty hay không?

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động. Như vậy nội quy là bắt buộc phải có. Tuy nhiên phụ thuộc avof số lượng người lao động àm doanh nghiệp phải hoặc không phải lập nội quy thành văn bản. Cụ thể như sau:
– Nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.
– Nếu dưới 10 lao động thì không phải lập thành văn bản, có thể thỏa thuận trong hợp đồng lao động luôn.

Bạn hành nội quy công ty có cần phải được cơ quan nhà nước kiểm tra không?

Khi ban hành, doanh nghiệp trình lên cơ quan có thẩm quyền đăng ký nội quy lao động là cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, tức là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài kế thừa quy định này, Bộ luật Lao động năm 2019 còn bổ sung cơ quan đăng ký nội quy lao động còn là cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, tức là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội khi được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền.

Các hành vi bị cấm có thể quy định trong nội quy công ty, nội quy doanh nghiệp là gì?

– Hành vi trộm, cắp, tham ô và phá hoại tài sản công ty.
– Vi phạm nội quy về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tác phong, trang phục của Công ty.
– Hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
– Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật công nghệ, kinh doanh của Công ty.
– Vi phạm quy định về vệ sinh lao động.
– Trong giờ làm việc, sử dụng, tàng trữ, phân phối rượu, bia và các chất kích thích; tổ chức, tham gia đánh bạc.
– Không chấp hành sự phân công công việc, nếu sự phân công này đúng và không ảnh hưởng cho doanh nghiệp hay bất kỳ cá nhân nào về tài sản, tính mạng.

5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Trả lời