Người không biết chữ giao kết hợp đồng có được không?

01/10/2021
Người không biết chữ giao kết hợp đồng có được hay không
524
Views

Trên thực tế, khi giao kết hợp đồng, nhiều người không biết chữ hoặc khuyết tật không thể ký kết hợp đồng được. Vậy, phải giải quyết trường hợp này như thế nào; người không biết chữ giao kết hợp đồng có được hay không? Hãy tham khảo ngay bài viết duới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015;

Luật Công chứng năm 2014.

Nội dung tư vấn

Người không biết chữ giao kết hợp đồng có được không?

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng được giao kết bằng nhiều hình thức; trong đó có bằng văn bản, bằng lời nói, bằng hành vi hoặc bằng phương thức điện tử.

Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản; hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực thì các bên phải thực hiện quyền, nghĩa vụ với nhau theo cam kết.

Như vậy, có thể thấy, việc ký vào hợp đồng không phải là yêu cầu bắt buộc khi các bên giao kết hợp đồng cũng như để xác định thời điểm giao kết hoặc xác định hợp đồng có hiệu lực hay không. Hợp đồng giao kết ngoài phương thức văn bản và được ký; thì có thể giao kết bằng lời nói, hành vi…Do đó, người không biết chữ hoàn toàn có quyền giao kết hợp đồng.

Người không biết chữ giao kết hợp đồng bằng cách nào?

Trong nhiều trường hợp nhất định; giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản và có công chứng, chứng thực, đăng ký. Khi đó, hợp đồng bắt buộc phải công chứng; còn về việc ký tên trong hợp đồng công chứng thì:

  • Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký.
  • Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Theo quy định này, người yêu cầu công chứng được điểm chỉ thay cho việc ký trong hợp đồng công chứng; nếu người này không ký được do khuyết tật hoặc do không biết ký.

Người không biết chữ ký hợp đồng bằng cách điểm chỉ

Khi điểm chỉ trong hợp đồng công chứng, người điểm chỉ phải sử dụng ngón trỏ phải. Nếu không sử dụng được ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái. Nếu hai ngón này đều không thể điểm chỉ được thì điểm chỉ bằng ngón khác; và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được; không ký, điểm chỉ được; hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng. Người làm chứng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Từ đủ 18 tuổi trở lên.
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Do người yêu cầu công chứng mời; nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định.
  • Không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp có thể điểm chỉ kết hợp đồng thời với việc ký như:

  • Công chứng di chúc.
  • Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.
  • Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

Như vậy, người không biết chữ ký hợp đồng thì không nhất định phải ký tên. Nếu hợp đồng đó phải công chứng thì có thể thay việc ký bằng điểm chỉ.

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247; chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để áp dụng vào cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng giao dịch dân sự của chúng tôi; hãy liên hệ hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Di chúc của người không biết chữ như thế nào?

Di chúc của người không biết chữ phải nhờ người khác soạn thảo và bắt buộc phải có sự làm chứng của công chứng viên.

Có được ký hợp đồng với người không biết chữ không?

Người không biết chữ tuy không thể ký hợp đồng theo cách thức thông thường; tuy nhiên, người không biết chữ vẫn có thể ký kết hợp đồng bằng cách chỉ điểm tay.

Người dưới 18 tuổi có được giao kết hợp đồng không?

Người dưới 18 tuổi cũng có thể giao kết hợp đồng. Theo quy định thì người từ đủ 15 tuổi trở lên là đã có thể giao kết hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Theo quy định: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Dân sự

Trả lời