Mua bán người dưới 16 tuổi bị xử phạt bao nhiêu năm tù theo quy định?

15/10/2021
Mua bán người dưới 16 tuổi bị xử phạt bao nhiêu năm tù theo quy định?
575
Views

Hành vi mua bán người dưới 16 tuổi là một hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật. Những đối tượng thực hiện hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các quy định pháp luật. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các chế tài xử lý này. Xung quanh chủ đề này, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi có liên quan của các bạn độc giả. Cụ thể có câu hỏi như sau Mua bán người dưới 16 tuổi bị xử phạt bao nhiêu năm tù:

“Chào Luật sư, tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ các thông tin truyền thông tôi biết rằng tỷ lệ các vụ việc mua bán phụ nữ và trẻ em ngày càng gia tăng. Tôi rất lo lắng về tình trạng này. Tôi đã tìm hiểu qua về vi phạm này tuy nhiên vẫn muốn biết thêm hành vi mua bán nười dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý thế nào, đối tượng thực hiện hành vi vi phạm sẽ phải chịu án phạt tù là bao lâu? Mong được Luật Sư 247 giải đáp, tôi cảm ơn.”

Căn cứ pháp lý

Luật trẻ em 2016
Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017
Bộ luật dân sự 2015
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP

Mua bán người dưới 16 tuổi là gì và bị khép vào tội gì?

Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP có giải thích từ ngữ về hành vi mua bán trẻ em như sau:

““Mua bán trẻ em” là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi trẻ em (người dưới 16 tuổi) như một loại hàng hóa; cụ thể là một trong các hành vi sau đây:

a) Bán trẻ em cho người khác, không phụ thuộc vào mục đích của người mua;

b) Mua trẻ em để bán lại cho người khác, không phân biệt bán lại cho ai và mục đích của người mua sau này như thế nào;

c) Dùng trẻ em làm phương tiện để trao đổi, thanh toán;

d) Mua trẻ em để bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc vì mục đích trái pháp luật khác.”

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 151, BLHS 2015 có thể đưa ra khái niệm về tội mua bán người dưới 16 tuổi như sau: Tội mua bán người dưới 16 tuổi là trường hợp người phạm tội có hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo, chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển chứa chấp để thực hiện các hành vi nói trên.

Người nào thực hiện hành này sẽ bị khép vào tội danh mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại sao pháp luật lại quy định hành vi mua bán người với độ tuổi dưới 16?

Để trả lời câu hỏi trên thì trước tiên ta cùng tìm hiểu các quy định pháp luật về độ tuổi thành niên và vị thành niên.

Việc xác định độ tuổi để xem là trẻ em, vị thành niên, thành niên cũng rất quan trọng vì đó ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân đó trong quan hệ pháp luật cũng như quan hệ dân sự.

Các quy định pháp luật về độ tuổi

Theo điều 20, Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) độ tuổi người thanh niên được quy định như sau:

Điều 20. Người thành niên

1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.

Theo điều 21, BLDS 2015 độ tuổi vị thành niên được quy định như sau:

Điều 21. Người chưa thành niên

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập; thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự; trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản; động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Còn điều 1, luật trẻ em 2016 quy định như sau:

Điều 1. Trẻ em

Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Nhận định

Như vậy từ các quy định trên có thể nhận định:

Người thành niên là người được tính từ lúc đủ 18 tuổi.

Người vị thành niên là từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Còn trẻ em được tính là dưới 16 tuổi.

Do đó có thể hiểu pháp luật quy định về độ tuổi với tội danh mua bán người dưới 16 tuổi này vì đây là một hành vi xâm hại đặc biệt nghiêm trọng tới trẻ em. Bên cạnh đó trẻ em cũng được coi là một đối tượng được pháp luật và xã hội danh nhiều quyền lợi và sự bảo vệ đặc biệt. Vì vậy cho nên việc phân định độ tuổi của người bị hại trong trường hợp mua bán người (mua bán phụ nữ) là hết sức quan trọng và cần thiết.

Cấu thành tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi

Nếu hành vi vi phạm có đấy đủ các yếu tố sau thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự.

Mặt khách quan: 

Đối với tội mua bán người dưới 16 tuổi, được thể hiện qua hành vi sau:

– Mua đứa trẻ của ngưòi khác nhằm để bán thu lợi.

– Bán đứa trẻ sau khi mua hoặc sau khi bắt trộm để thu lợi.

Cần lưu ý:

Việc mua, bán trẻ em có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên dù dưới bất kỳ hình thức nào thì ngưòi có một trong các hành vi nêu trên vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi thực hiện đó.

+ Trẻ em là người bị hại trong trường hợp này là người chưa đủ 16 tuổi.

+ Tội phạm hoàn thành kể từ khi người phạm tội có hành vi nhằm vào việc mua, bán trẻ em. Nếu hậu quả việc mua bán người dưới 16 tuổi chưa xảy ra thì được cọi là phạm tội chưa đạt.

Khách thể:

Các hành vi nêu trên xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc; nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em.

Mặt chủ quan:

Tội phạm nêu trên được thực hiện với lỗi cố ý.

Động cơ thực hiện hành vi mua bán, đánh tráo; chiếm đoạt nêu trên không phải là dấu hiệu cấu thành cơ bản mà chỉ có ý nghĩa trong việc định khung tăng nặng, lượng hình.

Chủ thể:

Chủ thể ba tội nêu trên là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

HànMua bán người dưới 16 tuổi bị xử phạt bao nhiêu năm tù

Theo quy định tại Điều 151 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội mua bán người dưới 16 tuổi; hành vi vi phạm này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các khung hình phạt như sau:

Khung 1 với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản; hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục; cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

Khung 2 với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội;

c) Đối với từ 02 người đến 05 người;

d) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Vì động cơ đê hèn;

h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

i) Gây thương tích; hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên; trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Khung 3 với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây; thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

d) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

đ) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

e) Đối với 06 người trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

Hình phạt bổ sung với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm; phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Phạm tội chưa đạt với tội mua bán người dưới 16 tuổi là gì?

Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: 

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Phạm tội chưa đạt được chia ra 02 loại:

Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành và phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành.

Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành là việc người phạm tội đã thực hiện đầy đủ những hành vi mà họ cho là cần thiết để gây ra hậu quả; song vì nguyên nhân khách quan mà hậu quả đó không xảy ra. Người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội, tin là hậu quả sẽ xảy ra; nhưng hậu quả đó lại không xảy ra. Người phạm tội trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành là đã chấm dứt hành vi của mình; không bị ngăn cản.

Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành là việc người phạm tội vì nguyên nhân khách quan chưa thực hiện hết các hành vi mà họ cho là cần thiết để gây ra hậu quả nên hậu quả không xảy ra. Ở phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành là sự chưa đạt hoàn thành hành vi phạm tội, chưa gây ra hậu quả.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Môi giới mại dâm bị xử phạt bao nhiêu năm tù theo quy định?
Lợi dụng mạng xã hội để bán dâm bị xử lý thế nào?
Người mua dâm bị xử lý hình sự trong trường hợp nào

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “Mua bán người dưới 16 tuổi bị xử phạt bao nhiêu năm tù theo quy định?”. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Hình phạt bổ sung là gì?

Hình phạt bổ sung là hình phạt được áp dụng kèm theo hình phạt chính đối với những tội phạm nhất định nhằm tăng cường, củng cố tác dụng của hình phạt chính ( bổ sung cho hình phạt chính ).
Nếu người bị kết án không bị áp dụng hình phạt chính thì tòa án không được áp dụng hình phạt bổ sung đối với họ.

Tội mua bán người bị phạt mấy năm tù?

Theo điều Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017: tội mua bán người tuỳ theo tính chất, mức độ, có thể bị phạt tù như sau:
– Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
– Phạt tù từ 08 năm đến 15.
– Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Mua bán dâm có bị xử lý hình sự không?

Đối với cả người mua dâm và người bán dâm đều có thể bị xử lý hình sự trong trường hợp cố tình lây truyền bệnh HIV cho người khác khi biết rõ mình bị nhiễm bệnh mà không xử dụng các biện pháp phòng tránh an toàn khi quan hệ mua, bán dâm. Cụ thể mức hình phạt được quy định tại Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Hình sự

Trả lời