Khi chết thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng có được hoàn tiền không?

15/07/2021
Khi chết thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng có được hoàn tiền không?
707
Views

Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi vấn đề như sau: Khi chết thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng có được hoàn tiền không? Mẹ tôi đóng bảo hiểm theo hộ gia đình từ tháng 5/2019. Tháng 10/2019 mẹ tôi mất mà thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng đến hết năm. Tôi muốn hoàn lại tiền tương ứng với thời gian còn lại của thẻ được không? Rất mong nhận được sự phản hồi của Luật sư! Tôi xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi cau hỏi đến chúng tôi. Luật sư 247 sẽ giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Các trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017; thì người đang tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm đối tượng tham gia BHYT (Khoản 4, 5 Điều 17 Quyết định 595 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 19, 20 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020); được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới; nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Trường hợp 2: Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

Trường hợp 3: Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng;

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

– Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế;

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

– Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;

– Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình

– Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ các đối tượng do người lao động và đơn vị đóng; do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định; và người đã khai báo tạm vắng;

– Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú; trừ các đối tượng do người lao động và đơn vị đóng, do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng; được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định;

– Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

– Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Thẻ BHYT bị sai ngày sinh có được thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Khi chết thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng có được hoàn tiền không?

Theo quy định trên sau khi đã tham gia tiền bảo hiểm y tế; bạn có thể được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế khi thuộc một trong các trường hợp trên.

Trường hợp của bạn, mẹ bạn đã đóng BHYT theo hộ gia đình; đã mất khi thẻ vẫn còn giá trị sử dụng thì không thuộc những trường hợp nêu trên. Do đó sẽ không được hoàn trả lại số tiền tương ứng với thời hạn còn lại trên thẻ.

Như vậy, Trường hợp của mẹ bạn sẽ không được hoàn trả lại số tiền tương ứng với thời gian còn lại.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “Khi chết thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng có được hoàn tiền không?“. nếu có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hề: 0936408102

Câu hỏi thường gặp

Đối tượng mua bảo hiểm y tế?

Theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014; quy định về nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Công ty: người lao động và người sử dụng lao động đóng
Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
Ngân sách nhà nước đóng
Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng

Mua bảo hiểm tự nguyện ở đâu?

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình; trừ đối tượng quy định tại các điểm a, l và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.
Như vậy, nơi mua bảo hiểm y tế là Ủy ban nhân dân xã, phường; thị trấn nơi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo quy định tại Điều 8 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014; hoặc Đại lý bán bảo hiểm xã hội ( bưu điện xã,…)

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Bảo hiểm y tế

Trả lời