Cải cách tiền lương lực lượng vũ trang như thế nào?

07/12/2023
Quy định về cải cách tiền lương lực lượng vũ trang
74
Views

Lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong công cuộc góp phần bảo vệ độc lập tự do đất nước. Theo quy định pháp luật, lực lượng vũ trang bao gồm Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Lực lượng vũ trang đều có ở mỗi địa phương. Lực lượng vụ trang được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định pháp luật. Vậy quy định về cải cách tiền lương lực lượng vũ trang như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định pháp luật về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018

Quy định về cải cách tiền lương lực lượng vũ trang

Lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương góp phần ổn định đời sống nhân dân. Lực lượng vũ trang nhân dân được trả lương và pháp luật có những quy định cụ thể về tiền lương lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, bảng lương này đã được cải cách. Dưới đây là quy định pháp luật về cải cách tiền lương lực lượng vụ trang.

Căn cứ tinh thần, chủ trương Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị, tiền lương lực lượng vũ trang từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương gồm những khoản như sau:

(1) Khoản thu nhập của lực lượng vũ trang từ tiền lương

Mức lương hiện nay của lực lượng vũ trang đang được tính theo hệ số x lương cơ sở. Tuy nhiên, nếu cải cách tiền lương thì mức lương tính theo hệ số và lương cơ sở này sẽ bị bãi bỏ.

Thay vào đó, lương lực lượng vũ trang sẽ được giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay

Cụ thể, khi cải cách tiền lương, lực lượng vũ trang gồm quân đội, công an và cơ yếu sẽ được xây dựng 03 bảng lương dành riêng cho đối tượng này gồm:

 • Bảng lương chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm.
 • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.
 • Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Lưu ý: Bảng lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

(2) Khoản thu nhập của lực lượng vũ trang từ phụ cấp

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, cơ cấu tiền lương mới bao gồm: lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương). Bổ sung thêm tiền thưởng, chiếm khoảng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Theo đó, chính sách cải cách tiền lương cũng sắp xếp lại chế độ phụ cấp hiện hành, như sau:

 • Tiếp tục được hưởng 07 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.
 • Gộp các loại phụ cấp:
  • Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…
  • Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Bỏ các loại phụ cấp áp dụng cho công chức, viên chức: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
 • Riêng phụ cấp khoán của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện nhất quán trên tỷ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Qua đó, mức phụ cấp của các đối tượng này được quy định cụ thể theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm.

(3) Khoản thu nhập của lực lượng vũ trang từ thưởng

Thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Đồng thời, theo tinh thần của Bộ Chính trị, việc bổ sung tiền thưởng nhằm thực hiện đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng cho lực lượng vũ trang khi đạt kết quả trong việc thực hiện công việc.

Bảng lương mới của lực lượng vũ trang được thiết kế dựa trên các yếu tố nào?

Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ. Lực lượng vũ trang nhân dân được trả lương và các phụ cấp khác theo bảng lương được cải cách. Dưới đây là các yêu tố để thiết kế bảng lương mới của lực lượng vũ trang.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới của lực lượng vũ trang sẽ được thiết kế dựa trên việc xác định của 5 yếu tố theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

 • Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
 • Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.
 • Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.
 • Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.
 • Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.
Quy định về cải cách tiền lương lực lượng vũ trang
Quy định về cải cách tiền lương lực lượng vũ trang

Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương vào thời điểm nào?

Tiền lương của lực lượng vũ trang nhân dân được cải cách để phù hợp với tình hình thực tế cũng như chính sách an sinh xã hội của nhà nước ta. Dưới đây là các phân tích về sự thay đổi, cải cách bảng lương hiện nay của nước ta.

Tại Diễn đàn Kinh tế – xã hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cải cách tiền lương là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa. Vì vậy, phải sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, đây là cải cách căn cơ chính sách tiền lương, không phải tăng lương bình thường định kỳ. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm cả nước có thể thực hiện chính sách tiền lương mới là từ 1/7/2024.

Các cơ quan đang tích cực chuẩn bị về nguồn lực, thể chế, chính sách thang bảng lương… để thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương“, Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Sớm thực hiện cải cách chính sách cải cách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 cũng là một “cú hích” cho thị trường lao động và góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Khuyến nghị

Luật sư 247 tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ

Vấn đề Quy định về cải cách tiền lương lực lượng vũ trang đã được Luật sư 247 giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư 247 chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc hay nhu cầu dịch vụ của quý khách hàng liên quan tới đơn ly hôn thuận tình Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì 05 bảng lương mới sẽ thay đổi như thế nào?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 05 bảng lương mới sẽ:
– Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới;
– Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này;
– Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp;
– Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước;
– Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.
Theo đó, điểm mới nổi bật trong cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 gồm:
Thứ nhất, là lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ được thiết kế gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
Thứ hai, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.
Thứ ba, xác định vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương. Theo đó, người đứng đầu được sử dụng kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ bị bãi bỏ phụ cấp nào khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Theo quy định tại tiết 3.1 tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định bãi bỏ các loại phụ cấp như sau:
– Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);
– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);
– Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);
– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.