Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá

31/01/2024
Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá
36
Views

Việc thu hồi đất là một quyết định quan trọng của Nhà nước, thể hiện sự quản lý chặt chẽ và đảm bảo tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai. Nhà nước thực hiện việc này khi có nhu cầu thu lại quyền sử dụng đất của cá nhân hoặc tổ chức được Nhà nước trao quyền sử dụng đất, hoặc khi có trường hợp người sử dụng đất vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá hiện nay được quy định thế nào?

Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp nào?

Quá trình thu hồi đất được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý đất đai, nhằm bảo đảm rằng quyết định này được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quy trình. Khi có vi phạm pháp luật về đất đai, Nhà nước có quyền thu hồi đất một cách có hiệu quả, nhằm ngăn chặn hậu quả tiêu cực và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.

Theo các quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Đất đai 2013, Nhà nước đã quyết định thu hồi đất trong những trường hợp mang tính chất cấp bách và quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trước hết, việc thu hồi đất được thực hiện với mục đích bảo đảm quốc phòng và an ninh, cũng như để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và cộng đồng. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là trách nhiệm của Nhà nước để đảm bảo an ninh toàn diện và sự phồn thịnh của đất đai.

Ngoài ra, việc thu hồi đất cũng xảy ra trong trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Điều này là cần thiết để duy trì sự công bằng và tuân thủ pháp luật trong quản lý sử dụng đất, đồng thời khắc phục những vi phạm gây hậu quả tiêu cực cho cộng đồng và môi trường.

Ngoài những trường hợp trên, việc thu hồi đất cũng liên quan đến việc chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật hoặc sự tự nguyện trả lại đất. Điều này không chỉ giúp quản lý hiệu quả nguồn đất mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đất đai. Đồng thời, những trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng con người càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc thu hồi đất để bảo vệ an toàn và cuộc sống của cộng đồng.

Tổng cộng, việc thu hồi đất theo các trường hợp nêu trên không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với an ninh, phát triển bền vững mà còn là biểu hiện của quyết tâm duy trì trật tự và công bằng trong quản lý đất đai.

Mời bạn xem thêm: Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá

Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá

Quyết định thu hồi đất phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công bằng và khách quan. Đối với người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất, quy trình thu hồi phải đi kèm với các biện pháp đền bù hợp lý và công bằng, đảm bảo rằng họ không phải chịu thiệt thòi không công lý. Ngược lại, đối với trường hợp vi phạm pháp luật, quá trình thu hồi đất cũng phải được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, để ngăn chặn và khắc phục tình trạng vi phạm một cách kịp thời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, Nhà nước xác định các trường hợp thu hồi đất để đấu giá, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và công bằng trong quản lý sử dụng đất. Các trường hợp thu hồi đất bao gồm những điều sau đây:

Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội:

 • Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
 • Thực hiện dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư.
 • Thực hiện các dự án được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.
Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá

Đất Nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao và vi phạm hành chính liên quan.
 • Cố ý hủy hoại đất.
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc thẩm quyền.
 • Chuyển nhượng, tặng đất không đúng theo quy định.
 • Đất giao để quản lý mà bị lấn, chiếm.
 • Không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định và bị lấn, chiếm.
 • Không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và bị xử phạt hành chính.

Đất Nhà nước thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất:

 • Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhưng bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.
 • Người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.
 • Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.
 • Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

Qua đó, việc xác định rõ các trường hợp thu hồi đất đấu giá theo quy định này giúp quản lý nguồn đất một cách có hiệu suất cao, đồng thời đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai.

Quy định về bồi thường đất nông nghiệp do nhà nước thu hồi đất như thế nào?

Quyết định thu hồi đất của Nhà nước không chỉ là biện pháp quản lý hiệu quả về nguồn đất, mà còn là sự thể hiện của quyết tâm trong việc duy trì trật tự và công bằng trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và lợi ích chung của cộng đồng

Theo Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013, khi có đất bị thu hồi và người dân đủ điều kiện được đền bù, quy trình bồi thường được thực hiện theo những nguyên tắc chặt chẽ để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ pháp luật. Đối với việc đền bù, có hai hình thức chính được áp dụng:

Đền bù bằng đất:

 • Bồi thường được thực hiện bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Điều này đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình chuyển đổi sử dụng đất, đồng thời giữ nguyên mục đích sử dụng của đất để phục vụ lợi ích cộng đồng và quốc gia.

Đền bù bằng tiền:

 • Trong trường hợp không có đất để thực hiện bồi thường, người dân sẽ được đền bù bằng tiền. Số tiền này sẽ được xác định dựa trên giá đất cụ thể của loại đất bị thu hồi, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Điều này nhằm đảm bảo người dân nhận được giá trị công bằng và thực tế của đất mà họ mất đi.

Điều quan trọng là việc bồi thường phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh cam kết của Nhà nước trong việc đối đãi công bằng với người dân khi thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của cộng đồng.

Ngoài ra, theo Điều 77 của Luật Đất đai năm 2013, bổ sung chi tiết về bồi thường đất nông nghiệp, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân. Quy định này đặt ra các điều kiện và hạn mức cụ thể để đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong quá trình bồi thường, hỗ trợ cho những người sử dụng đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Các quy định này cũng liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của những người sử dụng đất nông nghiệp trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2013.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn luật đất đai, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Các trường hợp thu hồi đất làm dự án kinh tế

Căn cứ quy định tại Luật Đất đai 2013 thì có thể hiểu thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Căn cứ thu hồi đất làm dự án kinh tế là gì?

Căn cứ Điều 63 Luật Đất đai 2013 thì việc thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:
– Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất nêu trên;
– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
– Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Comments are closed.