Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?

01/02/2024
Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?
49
Views

Đảng viên, là một trong những đối tượng đặc biệt quan trọng, đóng góp lớn vào tổng số cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong đất nước. Với vai trò lãnh đạo và tư tưởng, đảng viên đóng một vai trò chủ chốt trong việc hình thành và triển khai các chính sách, chiến lược quốc gia, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển và ổn định của xã hội. Có nhiều thắc mắc xoay quanh việc Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?

Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?

Đảng viên tham gia vào các lĩnh vực công việc đa dạng, từ lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội đến giáo dục và văn hóa, giúp họ đóng vai trò trung tâm trong quá trình đưa ra quyết định và thực hiện chính sách. Đồng thời, sự tích cực và đoàn kết của đảng viên trong cộng đồng là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp tạo nên một tinh thần đồng lòng và sự phát triển toàn diện.

Theo quy định tại Điều 52 của Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về vi phạm quy định chính sách dân số, vi phạm chính sách dân số được xác định và chế độ kỷ luật được áp dụng như sau:

 1. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng viên vi phạm trong các trường hợp sau đây, khi gây hậu quả ít nghiêm trọng:
  a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
  b) Tham gia vào các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
 2. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với trường hợp sau:
  a) Đảng viên đã bị khiển trách theo Khoản 1 mà tái phạm.
  b) Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng.
  c) Vi phạm một trong các trường hợp sau:
  • Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số.
  • Truyền bá thông tin trái với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Điều này nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách dân số, đồng thời tăng cường trách nhiệm và ý thức tuân thủ của Đảng viên đối với những quy định quan trọng nhằm phát triển bền vững cho cộng đồng.

Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?

Mặt khác, theo Điều 1 Mục III của Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về chính sách dân số trong tình hình mới, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương và chính sách về công tác dân số. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với các cán bộ cấp ủy và chính quyền, yêu cầu họ phải chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, đánh giá đúng đắn tình hình dân số, từ đó đề xuất và triển khai những biện pháp cụ thể, hiệu quả.

Ngoài ra, nghị quyết cũng đề cao tính tiên phong và gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương và chính sách về công tác dân số, đặc biệt là việc khuyến khích mô hình sinh đủ 2 con. Chú trọng vào việc nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà còn là trách nhiệm xã hội. Điều này nhằm tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo động lực tích cực và ý thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển dân số ổn định, đồng thời giáo dục cho thế hệ mai sau về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dựa vào Mục 2 của Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về đổi mới nội dung tuyên truyền và vận động về công tác dân số, việc đổi mới nội dung tuyên truyền và vận động về công tác dân số đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và giáo dục.

Chú trọng vào sự đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền và giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như về chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu và áp dụng những phương pháp truyền thông hiện đại để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của cộng đồng. Đồng thời, cần tập trung chuyển đổi mạnh mẽ nội dung tuyên truyền và giáo dục về chính sách dân số và phát triển.

Cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con sẽ được tiếp tục thực hiện, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc bảo đảm quyền và trách nhiệm của cặp vợ chồng trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Đồng thời, tập trung vận động giảm mức sinh ở những vùng và đối tượng có mức sinh cao, duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế, và khuyến khích sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Qua đó, mục tiêu của chính sách dân số và phát triển sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Dựa vào các căn cứ trên và quy định tại Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, không có quy định cụ thể về việc sinh con thứ 3 đối với đảng viên là hành vi vi phạm chính sách dân số. Tuy nhiên, nội dung về công tác dân số được điều chỉnh bởi Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017, theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo rằng mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con.

Trong bối cảnh này, đặc biệt, đảng viên được đặt vào vai trò tiên phong và gương mẫu trong việc thực hiện chính sách về công tác dân số, đặc biệt là việc sinh đủ 2 con. Do đó, dù không có sự cụ thể hóa trong quy định của Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, nhưng việc sinh con thứ 3 của đảng viên vẫn có thể được xem xét là vi phạm chính sách dân số và có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo quy định của nghị quyết năm 2022.

Qua đó, đảng viên không chỉ phải tuân thủ quy định pháp luật mà còn phải đảm bảo tính đồng thuận và lãnh đạo tốt trong việc thực hiện chính sách dân số, giữ vững tinh thần đồng lòng và tích cực tham gia vào sự phát triển bền vững của cả cộng đồng.

Mời bạn xem thêm: tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?

Khi nào đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử phạt?

Với sự đa dạng về nhiệm vụ và trách nhiệm, đảng viên không chỉ là những người nắm vững tri thức chính trị mà còn là những người có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của xã hội. Vì vậy, việc tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo và quản lý cho đảng viên trở thành một yếu tố quan trọng để đảm bảo họ có thể đáp ứng được mọi thách thức và yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay những trường hợp nào Đảng viên sinh con thứ ba sẽ không bị phạt?

Theo quy định của Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP, đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử phạt trong những trường hợp sau đây:

 1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
 3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
 4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
 5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
 6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):
 • Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
 • Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
 • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Những quy định này giúp tạo ra sự linh hoạt và đồng thuận trong thực hiện chính sách dân số, đồng thời bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của các cặp vợ chồng trong quá trình quyết định và sinh con.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Đảng viên sinh con thứ 3 có bị phạt không?” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Quy định về chính sách dân số như thế nào?

Chính sách dân số là hệ thống các mục tiêu dân số được đề ra một cách có ý thức và cơ sở khoa học về quy mô, tốc độ tăng trưởng dân số và sự phân bố dân cư, cùng hệ thống các biện pháp (tổ chức, giáo dục, thông tin, truyền thông, kinh tế – xã hội, y tế, hành chính, pháp luật, kỹ thuật…) nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Mục tiêu chính của chính sách dân số là gì?

Mục tiêu chính của chính sách dân số có thể là kiểm soát tốc độ tăng dân số, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo cung cấp đủ dịch vụ và tài nguyên cho dân số, và đạt được sự cân bằng giữa dân số và sự phát triển kinh tế và xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.