Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

31/01/2024
Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?
30
Views

Việc đất đai bị thu hồi theo quy hoạch là một thách thức mà hầu hết cư dân đều không mong muốn phải đối mặt. Đây không chỉ là một vấn đề tài chính, mà còn là mất mát về ổn định cuộc sống và tình cảm với ngôi nhà của họ. Cảm giác bất an và lo ngại về tương lai trở thành những đối tác không tách rời trong tâm trí mỗi người dân khi họ biết tin đất đai mình đang sở hữu có thể bị thu hồi. Quy định pháp luật về hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

Hiểu như thế nào về đất quy hoạch?

Đất quy hoạch, là những diện tích đất được xác định trong kế hoạch thực hiện dự án, xây dựng đường giao thông, cơ sở hạ tầng, hoặc các công trình công cộng khác, cũng có thể bị thu hồi vì mục đích quốc phòng và an ninh. Trong trường hợp này, hậu quả pháp lý của thửa đất chủ yếu sẽ chịu ảnh hưởng từ quy định của pháp luật về thu hồi đất.

Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Luật Đất đai 2013, quy hoạch sử dụng đất được xác định như một quá trình phân bổ và định rõ không gian sử dụng đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Quy hoạch này được xây dựng dựa trên tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực cũng như đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian cụ thể.

Nắm bắt ý này, đất quy hoạch trở thành diện tích đất đặc biệt, được phân bổ cho các mục tiêu cụ thể như phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, và nhu cầu của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Mọi khu vực đều được quy hoạch, từ đất ở, đất thương mại – dịch vụ, đến đất làm công viên, đất rừng, đất trồng lúa, v.v.

Mời bạn xem thêm: thủ tục phân chia di sản thừa kế

Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

Tuy nhiên, hậu quả pháp lý của việc đất thuộc quy hoạch là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, chủ sở hữu đất phải tuân thủ và sử dụng đất theo mục đích đã được quy hoạch hoặc Nhà nước có thể thực hiện quyết định thu hồi một phần diện tích đất đó. Tuy nhiên, diện tích đất thu hồi thường rất nhỏ so với tổng diện tích đất của địa phương, điều này có thể giảm nhẹ gánh nặng pháp lý và tài chính đối với chủ sở hữu đất.

Kiểm tra đất đang trong vùng quy hoạch như thế nào?

Việc quy hoạch đất tại các địa phương khác nhau thường có sự biến động và khác nhau theo từng giai đoạn. Chưa kể, chủ trương quy hoạch đất có thể được công bố hoặc chưa được công bố chính thức. Vì vậy, người dân khi có ý định mua đất cần thực hiện các phương thức kiểm tra một cách cẩn thận để tránh những rắc rối sau này.

Đối với những người muốn xác minh thông tin về quy hoạch đất, việc dựa vào thông tin trên sổ đỏ là một phương thức hiệu quả. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin quy hoạch sẽ được ghi chi tiết trong phần ghi chú của sổ đỏ. Những thông tin này cung cấp cái nhìn rõ ràng về khu đất và diện tích đó có nằm trong diện quy hoạch hay không, giúp người mua đất đưa ra quyết định chín chắn.

Ngoài ra, việc tham khảo ý kiến của các công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà đất cũng là một cách đáng tin cậy. Các chuyên gia trong ngành này thường nắm vững về quy hoạch đất ở địa phương và có thể cung cấp thông tin nhanh chóng và chi tiết.

Đối với sự chắc chắn tuyệt đối, người mua đất có thể đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Văn phòng đăng ký đất đai. Đây là cơ quan nắm rõ thông tin về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất. Tại đây, người mua đất có thể tham khảo thông tin một cách cụ thể và yêu cầu cấp Chứng chỉ xác nhận quy hoạch phần đất cần mua. Tuy nhiên, quá trình này có thể mất một khoảng thời gian từ 10 – 15 ngày tùy thuộc vào từng địa phương, nên người mua cần lên kế hoạch mua đất một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

Hậu quả pháp lý khi đất thuộc trường hợp quy hoạch và thu hồi chủ yếu là việc chấp nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện theo đúng quy định. Chủ sở hữu có quyền được bồi thường theo giá trị thực tế của đất và công trình trên đó. Tuy nhiên, quá trình này thường phải tuân theo quy định pháp luật và có thể đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ sở hữu và cơ quan quản lý để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có quy định về mẫu hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo quy định này thì mẫu hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm có:

Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất quốc gia và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia:

Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất quốc gia và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia, gồm:

– Biểu kế hoạch sử dụng đất quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và những bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.

Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, gồm:

– Biểu kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và những bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT

Mẫu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện:

Mẫu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện, gồm:

– Biểu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp quận/huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất) theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện và các bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.

Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, gồm:

– Biểu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;

– Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và các bản đồ chuyên đề theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Đất nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ hay không?

Nhìn chung, phần lớn đất nằm trong diện quy hoạch đều không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, một số trường hợp loại đất này vẫn được cấp sổ đỏ. Vấn đề này được quy định rõ tại Điều 49, Luật Đất đai năm 2013. 
Cụ thể, trong trường hợp thông tin quy hoạch đất đã được công khai nhưng chưa có kế hoạch sử dụng hằng năm, người đang sử dụng có quyền tiếp tục khai thác đất và hưởng các quyền lợi sau:
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Được cho thuê, chuyển nhượng, chuyển đổi,…
Được thế chấp, cho thừa kế, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất,…

Đất thuộc diện quy hoạch có được chuyển nhượng không?

Chuyển nhượng đất được hiểu là chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, tặng hoặc thế chấp. Đất đang nằm trong diện quy hoạch vân có thể chuyển nhượng nếu chủ sở hữu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dưới đây:
Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đất không xảy ra tranh chấp
Đất không nằm trong diện kê biên để thi hành án
Đất còn thời hạn sử dụng
Nếu chưa có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi đất, chủ sở hữu hoàn toàn có quyền thực hiện chuyển nhượng nếu đáp ứng được các điều kiện trên. 
Trong trường hợp khu đất có sổ đỏ nhưng bị thu hồi do nằm trong diện quy hoạch, chủ sử hữu sẽ được đền bù theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến yêu cầu hoàn trả lại tiền hoặc khởi kiện bên bán đều không được thực hiện

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Comments are closed.