Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm phải làm sao?

11/09/2023
Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm
191
Views

Câu hỏi: Chào luật sư, em đã nghỉ việc tại công ty cũ và có làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đến nay em đã nhận tiền thất nghiệp được 1 tháng rồi. Tháng này do có công việc đột xuất nên em bị trễ hẹn 3 ngày lên thông báo tìm kiếm việc làm của bảo hiểm thất nghiệp, luật sư cho em hỏi là em bị “Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm” thì có thể được nhận tiền thất nghiệp không ạ hay bị cắt trợ cấp thất nghiệp rồi ạ?. Mong luật sư giải đáp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, để giải đáp thắc mắc của mình cũng như tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm sau đây mời bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 nhé.

Có bắt buộc phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm?

Việc phải thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm là một trong những điều kiện để người lao động nghỉ việc được hưởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp. Đây là hoạt động bắt buộc phải thực hiện hàng tháng của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

Người lao động được phép không thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng khi:

– Ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

– Trường hợp bất khả kháng.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Điều 10, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm 2013 như sau:

– Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

– Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

+ Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;

+ Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;

+ Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp trên thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm có bị cắt trợ cấp thất nghiệp không?

Theo pháp luật hiện hành liên quan đến việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động có trách nhiệm phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm của bản thân với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp. Vậy trường hợp Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa hay không?

Theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định. Do đó, nếu thông báo tìm kiếm việc làm chậm so với ngày hẹn, người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khi bị tạm dừng hưởng trợ cấp này, nếu còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động mà tiếp tục thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm thì sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp (căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP).

Tuy nhiên, nếu thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm thuộc một trong các trường hợp tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động sẽ không cần trực tiếp thông báo tại trung tâm dịch vụ việc làm, đó là:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Trong các trường hợp này, người lao động phải:

– Gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng minh các lý do trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo.

Như vậy, nếu bị ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt… thuộc các trường hợp trên mà đã gửi thư bảo đảm hoặc giấy tờ chứng minh theo đúng thời hạn, thì dù trễ hẹn thông báo tìm kiếm việc làm, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp vì trễ hẹn ngày thông báo tìm kiếm việc làm

Như đã phân tích ở trên thì nếu không phải thuộc các trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định thì khi người lao động trễ hẹn thông báo tìm kiếm việc làm thì sẽ bị tạm dừng việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy thì người lao động cần phải làm gì để tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp?, hãy cùng tìm hiểu ngay nhé.

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.”

Như vậy, trường hợp nếu bạn bị ốm và có xác nhận của cơ sở y tế thì bạn không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm, bạn phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận của cơ sở y tế đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Nếu làm đủ thủ tục như trên bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng này, nếu không đảm bảo điều kiện trên thì bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng này.

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Luật sư 247 với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Trễ hẹn thông báo về việc tìm kiếm việc làm” Ngoài ra, chúng tôi  có cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn pháp lý về luật về tranh chấp đất đai… Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Phải thông báo tìm kiếm việc làm vào ngày nào hàng ?

Theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Việc làm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm, nếu không sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn cụ thể về ngày mà người lao động phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hằng tháng như sau:
4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:
a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;
b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo đó, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện như sau:
– Tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thông báo vào ngày nhận quyết định quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn.
– Từ tháng thứ hai trở đi: Thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Với trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: Theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP:
Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp…
Trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
Theo quy định trên, nếu người lao động bị trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả. Do đó nếu trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp
Theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.
Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.
Như vậy, đối với trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp thì người lao động sẽ bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm vào tháng sau đó.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.