Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện như thế nào?

24/08/2023
Hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện
294
Views

Hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện thường có các yêu cầu về thông tin và tài liệu cần nộp. Thường những tài liệu này được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì đi đến nộp cho cơ quan bảo hiểm. Khi đó phía cơ quan sẽ tiếp nhận và tiến hành xem xét hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ. Vậy hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện bao gồm nhữn gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021

Các trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT

Lưu ý rằng các quy định và điều kiện về việc hoàn trả tiền BHYT có thể khác nhau tùy theo quy định của từng công ty bảo hiểm y tế và luật pháp ở từng quốc gia. Để biết được trường hợp được hoàn trả bảo hiểm y tế thì chúng ta có thể liên hệ đến công ty bảo hiểm hoặc cơ quan bảo hiểm để biết thông tin chi tiết và quy trình hoàn trả từng trường hợp cụ thể.

Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế);
 • Trường hợp 2: Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;
 • Trường hợp 3: Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Khoản 4, 5 Điều 17 được quy định như sau:

Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

4.1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

4.1a. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm 3.7 Khoản 3 Điều này.

4.2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;

4.3. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

5.3. Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:

a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.”

Số tiền đóng BHYT được hoàn trả

Số tiền được hoàn trả khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc kết thúc hợp đồng bảo hiểm y tế (BHYT) có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng công ty bảo hiểm và diễn biến thời gian đã sử dụng dịch vụ y tế. Hiện nay có nhiều trường hợp được hoàn trả bảo hiểm y tế. Mỗi trường hợp sẽ có số tiền được hoàn trả khác nhau.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

 • Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng thuộc trường hợp 1.
 • Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng thuộc trường hợp 2.
 • Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng thuộc trường hợp 3.

Hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện

Quy định về việc hoàn trả và điều kiện áp dụng thường được đề cập trong hợp đồng bảo hiểm y tế. Hợp đồng có thể quy định cách tính số tiền hoàn trả dựa trên mức độ sử dụng dịch vụ y tế, thời gian đã đóng và thời gian còn lại trong hợp đồng.

Theo quy định tại STT 3.4b Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hồ sơ hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do bị chết do thân nhân người chết trực tiếp thực hiện cụ thể như sau:

Trường hợp áp dụng:

 • Người tham gia BHYT theo hộ gia đình; người tham gia BHYT theo hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) do thân nhân của người chết lập;
 • Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử để đối chiếu trong trường hợp người tham gia BHYT chết.

Mẫu biểu kê khai:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện
Hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện

Trình tự thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT

Lưu ý rằng quy trình và thời gian xử lý hoàn trả tiền BHYT có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng công ty bảo hiểm y tế và cơ quan quản lý. Để biết thông tin chi tiết và chính xác về quy trình hoàn trả tiền BHYT thì chúng ta nên liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm. Thông thường để được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế thì chúng ta phải thực hiện đúng trình tự thủ tục hoàn tiền.

Tại STT 3.4b Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về trình tự thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do bị chết do thân nhân người chết trực tiếp thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ gửi Cơ quan BHXH

Thân nhân người tham gia: lập Tờ khai TK1-TS.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3. Thân nhân người tham gia nhận kết quả đã giải quyết.

Cách thức thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT

Thực tế, quy trình và cách thức thực hiện hoàn trả tiền BHYT được quy định trong các văn bản pháp luật và cơ quan bảo hiểm sẽ tuân theo cách thức hoàn trả đó. Để biết thông tin chi tiết và chính xác về cách thức thực hiện hoàn trả tiền BHYT của bạn, nên liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm. Dưới đây là các bước hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT.

Đối với quy định về cách thức thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do bị chết do thân nhân người chết trực tiếp thực hiện thì tại STT 3.4b Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Thân nhân người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo một trong các hình thức sau:

 • Qua giao dịch điện tử: thân nhân người tham gia đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính;
 • Qua Bưu chính;
 • Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý (hoặc nơi cư trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

Bước 2. Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

Căn cứ theo quy định tại STT 3.4b Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định rằng thời hạn giải quyết thủ tục thực hiện hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do bị chết do thân nhân người chết trực tiếp thực hiện là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Khuyến nghị

Luật sư X tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ:

Luật sư 247 sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Hồ sơ hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan như là tư vấn pháp lý về làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện (theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung 2014).
Bảo hiểm y tế được tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn… thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ này chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh. Từ đó, giúp người bệnh giảm thiểu các chi phí chăm sóc sức khỏe hay các chi phí liên quan đến việc điều trị, phục hồi sức khoẻ khi gặp tai nạn, bệnh tật.

Mua bảo hiểm y tế tại công ty, cơ quan nơi làm việc, công tác bao nhiêu tiền?

Hằng tháng, người lao động phải trích một khoản tiền nhất định từ tiền lương để mua bảo hiểm y tế.
– Người làm việc theo hợp đồng lao động; người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã; cán bộ, công chức viên chức:
Tiền mua bảo hiểm y tế hằng tháng = 1,5% x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:
Tiền mua bảo hiểm y tế hằng tháng = 1,5% x Mức lương cơ sở

Mua bảo hiểm y tế tại trường học bao nhiêu tiền?

Học sinh, sinh viên thường mua bảo hiểm y tế theo chu kì nửa năm (06 tháng) hoặc một năm (12 tháng). Tương ứng với đó, số tiền mua bảo hiểm y tế được xác định như sau:
Tiền mua bảo hiểm y tế nửa năm = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở x 6 tháng
Tiền mua bảo hiểm y tế 01 năm = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở x 12 tháng

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Bảo hiểm y tế

Comments are closed.