Thời hiệu khởi hiện vụ án hành chính theo pháp luật hiện hành

15/08/2021
Thời hiệu khởi hiện vụ án hành chính
641
Views

Vụ án hành chính gặp rất nhiều trên thực tế khi người dân được nhận các quyết định hành chính, hành vi hành chính nhưng thấy có sự ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Tuy nhiên trên thực tế khi người dân muốn khởi kiện vụ án hành chính thì lại không được chấp nhận vì đã quá thời hiệu khởi kiện. Vậy thời hiệu khởi hiện vụ án hành chính như thế nào? Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

Luật tố tụng hành chính 2015;

Nội dung tư vấn

Vụ án hành chính là gì?

Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân, cơ quan tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của quy định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước và được tòa án thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

 1. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.
 2. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 3. Khiếu kiện danh sách cử tri.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện là gì?

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính; hành vi hành chính; quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri; kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Thời hiệu khởi kiện khi đương sự thực hiệu quyền khiếu nại trước đó

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Cách xác định thời điểm tính thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện xác định từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Vậy xác định “ngày nhận, ngày biết” như thế nào?

Quyết định hành chính

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính; quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày họ nhận được quyết định hành chính; quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải là đối tượng bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính; quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Họ không phải là đối tượng được nhận quyết định; trên thực tế là họ không nhận được quyết định đó thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày họ biết được quyết định đó.

Hành vi hành chính

Hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác; của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện nhiệm vụ; công vụ theo quy định của pháp luật. Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện:

 • kể từ ngày hành vi hành chính đó được thực hiện.
 • kể từ ngày được thông báo về thời điểm hành vi hành chính đó đã được thực hiện.
 • kể từ ngày biết được hành vi hành chính đó

Hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác; của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày hết thời hạn thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Mời bạn xem thêm bài viết:

Trên đây là bài viết của chúng tôi, hy vọng giúp ích cho bạn. Nếu có vấn đề pháp lý cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết khiếu nại là bao nhiêu ngày?

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

Khởi kiện quá thời hiệu khởi kiện sẽ không được Tòa án chấp nhận đơn khởi kiện đúng không?

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.
Nếu khởi kiện quá thời hiệu nhưng trình bày lý do nộp muộn. Nếu thuộc trường hợp như trên thì Tòa án vẫn sẽ xem xét thụ lý đơn khởi kiện.

Dịch bệnh Covid-19 có được coi là sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan không?

 Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan như thiên tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước làm cho chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi thời hiệu khởi kiện.
Theo như hướng dẫn trên có thể coi dịch bệnh Covid-19 là sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan đặc biệt trong trường hợp cách ly xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật hành chính

Trả lời