Chủ đề: Thông chốt kiểm dịch Covid-19 gây thương tích cán bộ có bị đi tù?