Chủ đề: Những điều kiện khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền.