Chủ đề: Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá cần đáp ứng điều kiện gì?