Chủ đề: Một bên đang ở nước ngoài có tiến hành ly hôn được không?