Chủ đề: Không tiêm vaccine Covid 19 có bị phạt theo quy định của pháp luật?