Chủ đề: Có được thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh hay không?