Chủ đề: Có con chung nhưng không đăng ký kết hôn có khai sinh cho con được không?