Người lao động thử việc nhưng ký kết hợp đồng lao động có đúng không?

22/09/2022
Người lao động thử việc nhưng ký kết hợp đồng lao động có đúng không
52
Views

Trước khi trở thành nhân viên chính thức, người lao động phải trải qua thời gian thử việc tại công ty. Tuy nhiên nhiều người lao động vẫn chưa nắm rõ những quy định của pháp luật trong giai đoạn này. Vậy theo quy định, Người lao động thử việc nhưng ký kết hợp đồng lao động có đúng không? Có bắt buộc phải giao kết hợp đồng khi thử việc không? Quy định về hình thức của hợp đồng thử việc năm 2022 như thế nào? Bài viết sau đây của Luật sư 247 sẽ giúp quý bạn đọc giải đáp thắc mắc về những vấn đề này, mời bạn cùng theo dõi nhé.

Căn cứ pháp lý

Thử việc là gì?

Theo quy định, thử việc có thể được hiểu là quá trình thử việc mà nội dung thử việc được ghi trong hợp đồng lao động, hoặc người thử việc thông qua hợp đồng thử việc. Bộ luật Lao động năm 2019 không nêu rõ khái niệm về hợp đồng thử việc mà chỉ quy định về thử việc tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật này như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Theo đó, có thể hiểu, hợp đồng thử việc là thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử. Như vậy, những thỏa thuận liên quan đến công việc làm thử như điều kiện làm việc, quyền và lợi ích giữa các bên… sẽ được ghi nhận tại hợp đồng thử việc.

Người lao động có bắt buộc phải thử việc không?

Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thử việc như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Theo quy định nêu trên, có thể thấy, việc làm thử sẽ do các bên thỏa thuận và được ghi nhận trong trong hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc.

Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động cho rằng không cần thiết phải thử việc thì các bên có thể tiến hành ký hợp đồng lao động luôn mà không phải trải qua quá trình thử việc.

Chính vì vậy, người lao động không bắt buộc phải thử việc mà dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Thực tế có rất nhiều trường hợp sau khi mời được người lao động với trình độ chuyên môn cao, doanh nghiệp sẵn sàng ký hợp đồng lao động để làm việc mà không cần thử việc.

Người lao động thử việc nhưng ký kết hợp đồng lao động có đúng không
Người lao động thử việc nhưng ký kết hợp đồng lao động có đúng không

Quy định về hình thức của hợp đồng thử việc năm 2022

Hiện nay, tại Bộ luật Lao động 2019 không có quy định về hình thức của hợp đồng thử việc. Bộ luật Lao động 2019 chỉ có quy định về hình thức của hợp đồng lao động. Cụ thể, Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức của hợp đồng lao động cụ thể như sau:

Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Có thể thấy, đối với hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ được áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng nhưng với trường hợp này người lao động sẽ không phải thử việc

Trường hợp nếu các bên lựa chọn thỏa thuận thử việc tại hợp đồng lao động, các bên sẽ phải tiến hành giao kết hợp đồng bằng văn bản hoặc thông qua dữ liệu điện tử. Còn nếu giao kết hợp đồng thử việc, các bên được tùy chọn hình thức của hợp đồng.

Như vậy, khi thử việc, các bên không bắt buộc phải ký thành hợp đồng. Dù có thỏa thuận về thử việc nhưng không ký hợp đồng vẫn được coi là đúng luật.

Người lao động thử việc nhưng ký kết hợp đồng lao động có đúng không?

Căn cứ Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về thử việc như sau:

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Ngoài ra tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, theo quy định trên, có thể thấy trong quá trình người lao động thử việc, công ty vẫn có thể ký kết hợp đồng lao động. Việc công ty ký kết hợp đồng lao động thay vì hợp đồng thử việc là đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thử việc đối với người lao động là bao lâu?

Thứ nhất, người sử dụng lao động trước khi nhận người lao động làm việc chính thức thì có thể yêu cầu người lao động trải qua một thời gian thử việc, việc thử việc phải được thể hiện bằng hình thức hợp đồng thử việc được quy định trong Bộ luật lao đông năm 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) như sau:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tùy theo tính chất của công việc mà thời gian thử việc sẽ khác nhau đối với những công việc yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên thì thời gian thử việc tối đa có thể là 60 ngày, đối với công việc yêu cầu trình độ trung cấp thì thời gian thử việc tối đa là 30 ngày, đối với những công việc khác thì thời gian thử việc là không quá 6 ngày.

Hết thời gian thử việc có bắt buộc phải nhận nhân viên vào làm không?

Căn cứ Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kết thúc thời gian thử việc:

“Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

Theo đó, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao đồng. Nếu người lao động đạt yêu cầu của người sử dụng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, nếu không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động.

Do đó, người sử dụng lao động không bắt buộc nhận người lao động vào làm chính thức sau khi hết thử việc.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ Luật sư 247

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư 247 “Hòa giải ly hôn không thành thì phải làm sao?. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi;… mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Tiền lương thử việc được tính như thế nào?

Trong thời gian thử việc thì người sử dụng lao động phải đảm bảo trả đủ lương cho người lao động với mức lương tối thiếu như sau:
Điều 26. Tiền lương thử việc
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
Sau khi kết thúc thời gian thử việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động nếu họ đáp ứng được yêu cầu của công việc mà công ty đưa ra

Người lao động có bắt buộc phải thử việc không?

Theo quy định, người lao động sẽ không phải thử việc đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng mà được ký hợp đồng lao động luôn. Đồng nghĩa với đó, người sử dụng lao động chỉ được yêu cầu thử việc với hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Có bắt buộc phải giao kết hợp đồng khi thử việc không?

Theo quy định, khi thử việc, các bên không bắt buộc phải ký thành hợp đồng mà có thể thỏa thuận miệng về hợp đồng thử việc. Đồng nghĩa với đó, dù có thỏa thuận về thử việc nhưng không ký hợp đồng vẫn được coi là đúng luật.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Comments are closed.