Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không?

03/09/2022
Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không
275
Views

Đôi khi chúng ta thường nhận được các cuộc điện thoại hay tin nhắn đến từ số lạ với mục đích quảng cáo. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Nguyên tắc quảng cáo qua tin nhắn, gọi điện thoại, thư điện tử mới nhất 2022 là gì? Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền? Để giải đáp những vấn đề này, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 nhé.

Căn cứ pháp lý

Nguyên tắc quảng cáo qua tin nhắn, gọi điện thoại, thư điện tử mới nhất 2022

1. Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

2. Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo.

3. Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

4. Phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.

5. Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

6. Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

7. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

8. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.

Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không
Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không

Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không?

Tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo như sau:

5. Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

Như vậy, theo luật quy định thì chỉ được gọi 1 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24h trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người sử dụng. Bạn gọi 2 cuộc gọi điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24h mà không có sự thỏa thuận thì bạn vi phạm pháp luật, lúc đấy bạn sẽ bị xử phạt.

Gọi vượt quá số cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Khoản 4 Điều 94 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi Điều 32 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ như sau:

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

p) Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

q) Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

r) Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo;

s) Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Do đó, khi bạn thực hiện gọi vượt quá cuộc gọi điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24h thì bạn sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Mức xử phạt với cuộc gọi rác là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 32 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ như sau:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng;

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo;

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

+ Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

+ Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo;

+ Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

– Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Gọi 2 cuộc điện thoại quảng cáo cho một số điện thoại trong vòng 24 giờ được không?” . Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử, xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, dịch vụ công chứng tại nhà của chúng tôi… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư 247 để được hỗ trợ, giải đáp. 

Hãy liên hệ: 0833.102.102. để được tư vấn cụ thể.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Mỗi Người quảng cáo có được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ không?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP thì mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng. Nếu không có thỏa thuận thì hành vi này sẽ vi phạm nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Có thể quảng cáo bia rượu từ 20h đến 21h hay không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Luật phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 về quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, theo đó:
3. Không thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong trường hợp sau đây:
c) Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;
Như vậy, với quy định nêu trên việc bạn muốn quảng cáo cho sản phẩm bia rượu có độ cồn dưới 5,5 độ vào khung giờ từ 20h đến 21h là không thể được.

Có được dán quảng cáo trên cột đèn xanh đèn đỏ hay không?

Căn cứ Khoản 16 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo như sau:
– …
– Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.
– Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.
Như vậy, hành vi dán sản phẩm quảng cáo lên cột đèn xanh đèn đỏ là một hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật hiện hành.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.