Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động

22/03/2024
Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động
69
Views

Hiện nay, trong pháp luật hiện hành, thuật ngữ “nội quy lao động” không được giải thích một cách rõ ràng và chi tiết. Tuy nhiên, từ các quy định được đề cập, ta có thể suy luận và hiểu được ý nghĩa cơ bản của khái niệm này. Nội quy lao động là tài liệu mà người sử dụng lao động phải ban hành. Nó không chỉ là một tài liệu tự nguyện mà còn là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự của một tổ chức, doanh nghiệp. Nội quy lao động cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lao động và những quy định pháp luật có liên quan khác. Điều này đảm bảo rằng môi trường lao động được tạo ra là công bằng, an toàn, và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Vậy khi nào phải đăng ký nội quy lao động và Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động hiện nay là bao nhiêu?

Khi nào sẽ phải đăng ký nội quy lao động?

Nội quy lao động cũng phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định. Các nội dung này có thể bao gồm các quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, trật tự tại nơi làm việc, an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống quấy rối tình dục, bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, trách nhiệm vật chất, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, và nhiều nội dung khác.

Căn cứ vào Điều 119 của Bộ luật Lao động 2019, việc đăng ký nội quy lao động là một quy định quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động từ 10 người trở lên. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tạo ra môi trường lao động lành mạnh và công bằng.

Theo quy định, người sử dụng lao động phải tiến hành đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mà họ đăng ký kinh doanh. Thời hạn đăng ký là 10 ngày kể từ ngày nội quy được ban hành, và hồ sơ đăng ký phải được nộp trong thời gian này.

Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động

Trong quá trình xem xét hồ sơ đăng ký, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra nội dung của nội quy lao động. Nếu phát hiện có điều khoản vi phạm pháp luật, cơ quan này sẽ thông báo cho người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung và đăng ký lại trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau, họ phải gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động tương ứng với địa bàn đó.

Ngoài ra, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan cùng loại ở cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và sự chấp nhận của các bên liên quan.

Tóm lại, việc đăng ký nội quy lao động là một phần quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp, giúp tạo ra một môi trường làm việc đúng đắn và có trách nhiệm, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Mời bạn xem thêm: Mẫu phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Sử dụng dưới 10 người lao động thì công ty có phải đăng ký nội quy lao động không?

Nội quy lao động không chỉ là một tài liệu tự nguyện mà còn là một phần không thể thiếu trong quản lý nhân sự của một tổ chức hay doanh nghiệp. Được tạo ra để hướng dẫn và điều chỉnh hành vi lao động của nhân viên, nó là công cụ quan trọng giúp định rõ các quy định, chính sách và trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Căn cứ vào Điều 118 của Bộ luật Lao động 2019, việc ban hành nội quy lao động đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động lao động của các tổ chức, doanh nghiệp. Quy định này đặc biệt nhấn mạnh về việc nội quy lao động phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lao động và các quy định có liên quan.

Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động

Theo quy định, nội quy lao động phải được ban hành bởi người sử dụng lao động, đặc biệt là khi họ sử dụng từ 10 người lao động trở lên, và phải được thể hiện dưới dạng văn bản. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và minh bạch trong việc quy định các quyền và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho việc xác định và áp dụng các biện pháp quản lý, điều hành lao động.

Nội dung của nội quy lao động cũng được quy định cụ thể, bao gồm một loạt các điều khoản chủ yếu như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trật tự tại nơi làm việc, an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống quấy rối tình dục, bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, việc chuyển đổi công việc tạm thời, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các biện pháp xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất, và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. Mỗi điều khoản này đều mang tính cụ thể và chi tiết, nhằm đảm bảo việc thực thi nội quy được hiệu quả.

Trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động cần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Điều này nhấn mạnh vào tinh thần hòa giải và tôn trọng quan hệ lao động, đồng thời giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hòa thuận.

Nội quy lao động cần được thông báo rõ ràng đến người lao động, và các nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi phù hợp tại nơi làm việc, nhằm đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ của mọi cá nhân.

Cuối cùng, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về Điều này, nhằm đảm bảo sự thống nhất và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định về nội quy lao động trên toàn quốc.

Tóm lại, quy định về nội quy lao động không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý lao động mà còn là cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và công bằng.

Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động

Việc tuân thủ nội quy lao động không chỉ đảm bảo tính công bằng và an toàn cho tất cả nhân viên mà còn giúp môi trường lao động trở nên có tổ chức, hiệu quả và tuân thủ đúng đắn các quy định của pháp luật về lao động cũng như các quy định pháp luật có liên quan khác. Thông qua việc quản lý và thực hiện nội quy lao động một cách nghiêm túc và công bằng, tổ chức hay doanh nghiệp không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân của nhân viên mà còn xây dựng được một nền văn hóa lao động tích cực và bền vững.

Khoản 2 của Điều 19 trong Nghị định 12/2022/NĐ-CP đặt ra các hình phạt hành chính đối với người sử dụng lao động khi vi phạm quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Trong đó, các hành vi vi phạm bao gồm:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

b) Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật.

c) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động.

d) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

đ) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

e) Tạm đình chỉ công việc quá thời hạn theo quy định của pháp luật.

g) Trước khi đình chỉ công việc của người lao động, người sử dụng lao động không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc làm thành viên.

Theo quy định này, nếu người sử dụng lao động vi phạm một trong những hành vi trên, họ sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức phạt này chỉ áp dụng cho cá nhân vi phạm, trong khi tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi, theo quy định của pháp luật.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về nội quy lao động và các quy định liên quan trong việc quản lý lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, công bằng và tuân thủ đúng luật.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Mức phạt doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là soạn thảo đơn ly hôn. vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Khi ban hành nội quy công ty cần thực hiện thủ tục gì?

Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có).
Phông báo đến toàn bộ người lao động.
Đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Quy định về trách nhiệm và kỷ luật trong nội quy công ty như thế nào?

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Quy định cụ thể
– Hành vi vi phạm kỷ luật lao động;
– Hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó còn phải quy định rõ người có thẩm quyền mới được xử lý kỷ luật lao động. Người có thẩm quyền là người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

Đánh giá bài viết
Chuyên mục:
Lao động

Comments are closed.