Nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu quy định thế nào?

15/11/2023
Nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu hiện nay như thế nào?
100
Views

Hiện nay quy định về tuổi nghỉ hưu thế nào đối với viên chức, người lao động. Ba tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả nên muốn ba ở nhà để bên cạnh con cháu nhiều hơn nhưng ba tôi không chịu. Thuyết phục mãi thì ba cũng đồng ý nhưng tôi lại nghe nói rằng hiện nay có Nghị định kéo dài tuổi hưu. Vậy đối với người lao động nam thì bao nhiêu tuổi mới là về hưu theo đúng quy định? Những quy định về việc xin nghỉ hưu sớm hiện nay ra sao? Mong được Luật sư tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề Nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu chúng tôi tư vấn đến bạn như sau:

Nội dung chủ yếu Nghị định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Hiện nay đã có quy định mới về viên chức và người lao động được ban hành. Đó là nghị định quy định về tuổi về hưu của viên chức. Vấn đề này đang rất hot và được nhiều khán giả quan tâm. Những nội dung chủ yếu của Nghị định này quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức như sau:

Nghị định gồm 3 Chương, 8 Điều. Cụ thể như sau:

– Chương I: Quy định chung, bao gồm 2 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

– Chương II: Quy định cụ thể, bao gồm 3 Điều (từ Điều 3 đến Điều 5), quy định về nguyên tắc; điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; chế độ, chính sách đối với viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

– Chương III: Điều khoản thi hành, bao gồm 3 điều (từ Điều 6 đến Điều 8), quy định về hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

Nội dung cơ bản của Nghị định

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Đối tượng áp dụng gồm: Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hiện nay những lao động làm trong cách ngành nghề như tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ luật đất đai, làm những công việc như chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính sang tên sổ đỏ, làm giấy tờ mua bán đất đai. Khi hết tuổi lao động muốn gia hạn thời gian làm việc cũng phải theo quy định của Luật lao động mới nhất.

Nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu hiện nay như thế nào?

Tiếp theo chính là nội dung của Nghị định về vấn đề nghỉ hưu. Người lao động đã có quãng thời gian dài để làm việc và cống hiến cho công ty, đóng góp vào lợi ích chung của xã hội và cộng đồng. Do đó khi lớn tuổi thì họ phải được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Những quy định về nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu hiện nay như sau:

Về thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn: Theo quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. 

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”. 

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về tuổi nghỉ hưu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, theo đó tại Điều 4 Nghị định này đưa ra bảng lộ trình thực hiện tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện bình thường tương ứng với lộ trình tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019.

Luật Giáo dục đại học năm 2012 quy định giảng viên có trình độ tiến sĩ, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư công tác trong cơ sở giáo dục đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng không quy định cụ thể thời gian kéo dài.

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 không quy định kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP (thực hiện Luật Giáo dục đại học) và Nghị định số 40/2014/NĐ-CP (thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ) đều quy định cụ thể về thời gian kéo dài (10 năm đối với Giáo sư, 07 năm đối với Phó giáo sư và 05 năm đối với Tiến sĩ).

Trình tự thủ tục xem xét nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Sau khi tìm hiểu những nội dung, quy định mang tính lý thuyết thì mời bạn quan tâm đến nội dung tiếp theo chính là thủ tục xem xét nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Trình tự này hiện nay có bao nhiêu quy định? Ai sẽ thực hiện trình tự thủ tục để xem xét cho người lao động nghỉ hưu ở tuổi cao hơn? Hay quy định về thăng hạng viên chức hiện nay ra sao?Cần làm văn bản gì để chứng minh cho việc nghỉ hưu không?

Thứ nhất: Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác.

Thứ hai: Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng.

Thứ ba: Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức.

Thứ tư: Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu hiện nay như thế nào?

Đối tượng cán bộ công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Với quy định mới về đối tượng cán bộ công chức thì một số vị trí, chức danh mà do đặc thù nghề nghiệp hay vì lí do nào đó mà họ mong muốn được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Vậy theo quy định thì Đối tượng cán bộ công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn do họ tự nguyện hay quy định luật đã có sự thay đổi. Những quy định về đối tượng này là:

1. Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:

a) Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

b) Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

d) Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

đ) Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ;

e) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

g) Phó trưởng các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương;

h) Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

i) Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

k) Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật;

l) Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

m) Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Luật sư 247 với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Luật sư đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Nghị định kéo dài tuổi nghỉ hưu hiện nay như thế nào?” Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn pháp lý về đính chính sang tên sổ đỏ… Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định ra sao?

Đối với cán bộ, công chức quy định tại khoản 1, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi.
Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thế nào?

– Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.
– Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.
+ Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
+ Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện nào?

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.
+ Có đủ sức khỏe.
+ Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.