Hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2021

10/08/2021
Hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên năm 2021
724
Views

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc tăng vốn; bổ sung vốn điều lệ là sự tất yếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên với khả năng huy động vốn chỉ giới hạn trong phần vốn góp của các thành viên công ty hoặc huy động vốn của thành viên mới thì việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục thường xuyên của doanh nghiệp. Vậy quy định pháp luật hiện hành về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Hãy cùng Phòng tư vấn Luật doanh nghiệp của Luật sư X tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thông tư 105/2020/TT-BTC

Nội dung tư vấn

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty; chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Như vậy; đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong theo 02 cách sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì; vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp 2020. Trường hợp có thành viên không góp; hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác; theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng hình thức tăng vốn góp của các thành viên

Khi các thành viên trong công ty hợp danh góp thêm vốn. Số vốn điều lệ tăng lên mà không có sự thay đổi phần vốn góp; tỷ lệ góp vốn thì công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đăng ký thay đổi vốn điều lệ; công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định; và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Khi các thành viên trong công ty hợp danh góp thêm vốn. Số vốn điều lệ sẽ tăng lên mà có sự thay đổi phần vốn góp; tỷ lệ góp vốn thì ngoài việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; công ty sẽ phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký thay đổi phần vốn góp; tỷ lệ phần vốn góp.

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp; tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi; không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng hình thức tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới

Khi công ty TNHH hai thành viên trở lên tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. Đồng nghĩa với việc, công ty sẽ tiếp nhận thành viên mới. Khi đó, công ty sẽ phải nộp hồ sơ về thay đổi vốn điều lệ; thay đổi tỷ lệ vốn góp. Đồng thời cũng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp tương tự như đã nêu ở trên.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm những giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới; và thành viên có phần vốn góp thay đổi; không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) Nghị quyết; quyết định; và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

d) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

đ) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền; và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

Trong 03 ngày làm việc Sở KH&ĐT sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

Sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng được chấp thuận thì người nộp hồ sơ chuẩn bị các giấy tờ sau; và nộp lên bộ phận 1 cửa của Sở kế hoạch và đầu tư (đối với trường hợp nộp hồ sơ bằng tài khoản chữ ký số công cộng thì không cần nộp lại hồ sơ giấy):

01 bộ thành phần hồ sơ như đã nêu trên.
01 thông báo chấp thuận nộp hồ sơ online.
02 Giấy biên nhận nộp hồ sơ online.
CMND bản sao của người nộp hồ sơ + bản chính đối chiếu.
Sau đó, Sở KH&ĐT sẽ xác nhận lại thành phần hồ sơ và trả kết quả.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên của Luật sư X

 • Tư vấn quy trình, thủ tục
 • Hỗ trợ thu thập, kê khai những văn bản cần thiết.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giấy tờ hợp lệ.
 • Đại diện thay mặt thực hiện thủ tục với cơ quan hành chính nhà nước.
 • Bàn giao sau khi có kết quả hợp lệ.

Với đội ngũ tư vấn và các chuyên viên tư vấn nhiều năm trong lĩnh vực doanh nghiệp; cũng như hỗ trợ khách hàng. Khi sử dụng của Luật sư X; quý khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn về thủ tục pháp lý sau khi được thực hiện. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên : 0833 102 102

Bạn đọc có thể quan tâm:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty hữu hạn 2 thành viên trở lên

Câu hỏi liên quan

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có được phát hành cổ phần không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân không?

Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. 

Thông báo tăng vốn điều lệ cần bao gồm những nội dung gì?

Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;
c) Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Doanh nghiệp

Trả lời