Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bạc Liêu năm 2021

27/07/2021
545
Views

Trong quá trình hoạt động, khi gặp khó khăn doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh. Bởi khi hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại hoặc lựa chọn giải thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các bước để tạm ngừng kinh donh. Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu về Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bạc Liêu năm 2021 nhé!

Nội dung tư vấn

Căn cứ pháp lý

Khái quát về doanh nghiệp ở Bạc Liêu

Bạc Liêu là vùng đất hấp dẫn các nhà đầu tư. Cụ thể, trong giai đoạn 2015 – 2020, Bạc Liêu đã thu hút hơn 650 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội làm ăn trên các lĩnh vực thế mạnh, ưu tiên mời gọi của tỉnh. Kết quả, Bạc Liêu đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 44 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt gần 19.827 tỷ đồng, tăng hơn 10% về số dự án và trên 25% về vốn đăng ký so với giai đoạn 2011 – 2015.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh cũng ngày càng tăng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, có 198 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 3.177 tỷ đồng, tăng 10% số doanh nghiệp và tăng 57% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, cũng có có 110 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 65 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 21 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 24 doanh nghiệp đã giải thể.

Nhìn chung, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp và tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải rút khỏi thị trường, ngoài ra việc hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi công cộng và nhiều lĩnh vực, ngành nghề chịu ảnh hưởng dịch bệnh đã hạn chế ý định gia nhập thị trường của những doanh nghiệp mới trên địa bàn.

Tạm dừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền này khi đáp ứng được những điều kiện nhất định theo luật định. Bao gồm thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước; và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Quyền tạm ngừng kinh doanh được thể hiện tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020:

  • Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh ở Bạc Liêu

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh. Nhưng phải quân theo quy định tại Điều 206 của Luật doanh nghiệp năm 2020 về tạm ngừng kinh doanh. Theo đó:

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc; trước ngày tạm ngừng kinh doanh; hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong trường hợp sau đây:

  • Tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
  • Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan về quản lý thuế; môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tại Bạc Liêu

Theo quy định cũ thì thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là 2 năm. Tuy nhiên, hiện nay đã không còn quy định này. Theo quy định mới về tạm ngừng kinh doanh, mỗi lần tạm ngừng kinh doanh tối đa 1 năm. Và doanh nghiệp của bạn có thể tạm ngừng kinh doanh nhiều lần liên tiếp (không giới hạn thời gian).

Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bạc Liêu năm 2021

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cần bao gồm các nội dung chính sau:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
  • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên; của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…)
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư Bạc Liêu.

Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn
Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ; xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và cập nhật tình trạng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến để doanh nghiệp cập nhật được tình trạng hồ sơ.

Bước 4: Nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung; cơ quan có thẩm quyền thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 5: Hoàn tất thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Sau khi nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh; doanh nghiệp của sẽ tạm ngừng từ thời gian được ghi trên thông báo. Mọi hoạt động kinh doanh sau ngày tạm dừng hoạt động đều phải dừng lại. Doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn tạm ngừng; hoặc xin hoạt động sớm trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Liên hệ Luật sư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Sư 247 về Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bạc Liêu năm 2021.

Nếu có bất kì thắc mắc nào về thủ tục pháp lý có liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Bạc Liêu là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020:
Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp đã hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh nhưng chưa có nhu cầu hoạt động tiếp thì cần làm gì?

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:
– Thứ nhất, tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.
– Thứ hai, thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động trở lại một thời gian ngắn khoảng từ 01—2 tháng sau đó tiếp tục làm lại thủ tục tạm ngừng kinh doanh đợi thời cơ hoạt động trở lại.

Lưu ý gì khi tạm ngừng kinh doanh ?

Từ năm 2021, pháp luật không hạn chế tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp như trước đây, do đó nếu doanh nghiệp chưa có nhu cầu hoạt động có thể tạm ngừng liên tục, nhưng sau 01 năm khi hết hạn tạm ngừng doanh nghiệp tiếp tục phải làm thông báo tạm ngừng kinh doanh cho năm tiếp theo.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp cùng chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Doanh nghiệp

Trả lời