Có thể nhượng quyền thương mại lại cho bên thứ ba hay không

18/08/2021
Nhượng quyền thương mại lại
670
Views

Nhượng quyền thương mại một xú hướng kinh doanh đang rất được ưu chuộng hiện nay với những ưu điểm nổi bật mang lại hiệu quả cáo về kinh tế cho nhà đầu tư. Vậy bên nhận nhượng quyền có thể nhượng quyền lại cho bên thứ ba hay không? Hãy cùng phòng tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Luật sư 247 tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn

Có thể nhượng quyền thương mại lại cho bên thứ ba hay không?

Căn cứ điều 290 luật thương mại 2005; bên nhận nhượng quyền thương mại có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba nếu được bên nhượng quyền chấp thuận.

Như vậy, nếu bên nhận nhượng quyền muốn được nhượng quyền lại cho bên thứ ba có thể thỏa thuận với bên nhượng quyền khi giao kết hợp đồng. Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh bên nhận nhượng quyền cũng có thể lấy ý kiến từ bên nhượng quyền về vấn đề này.

Bên nhận nhượng quyền cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ điều 284 luật thương mại 2005; quy định về điều kiện nhận nhượng quyền thương mại như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

+ Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

+ Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền thương mại lại

Quyền của bên nhận nhượng quyền lại

Các bên trong hợp đồng nhượng quyền, có quyền thỏa thuận về quyền của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật quy định như sau:

+ Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền lại

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền, pháp luật có quy định như sau:

+ Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;

+ Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

+ Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;

+ Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại lại

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân dự kiến nhượng quyền, bao gồm cả dự kiến nhượng quyền ban đầu và dự kiến nhượng quyền thứ cấp, phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2006/TT-BTM.

Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương.

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại.

Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại tại Sở Công Thương.

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại.

Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Xem thêm:

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247: 0833.102.102.

Câu hỏi thương gặp

Hợp đồng nhượng quyền có bắt buộc phải lập thành văn bản?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Có bắt buộc phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại?

Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền:
– Nhượng quyền trong nước.
– Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.
Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.”

Quyền của bên nhượng quyền thương mại?

Trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật quy định về quyền của bên nhận nhượng quyền như sau:
– Nhận tiền nhượng quyền;
– Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
– Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam?

+ Nội dung của quyền thương mại.
+ Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
+ Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
+ Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
+ Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
+ Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Sở hữu trí tuệ

Trả lời