Có bắt buộc đổi sổ đỏ sổ hồng cũ sang sổ mẫu mới hay không?

05/09/2021
Có bắt buộc đổi sổ đỏ sổ hồng cũ sang sổ mẫu mới hay không?
1479
Views

Sổ đỏ hay sổ hồng đều là những khái niệm nằm trong lĩnh vực đất đai. Đây luôn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này. Xung quanh nội dung trên, chúng tôi nhận được rất nhiều các thắc mắc có liên quan. Cụ thể có câu hỏi như sau về việc đổi sổ đỏ, sổ hồng sang sổ mẫu mới:

“Chào Luật sư, tôi hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi muốn hỏi răng: Tôi được Nhà nước cấp sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu cũ, giờ có bắt buộc đổi sang sổ hồng mẫu mới hay không? Mong được Luật Sư 247 giải đáp, tôi cảm ơn.”

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013
Nghị định 43/2014/NĐ-CP
Nghị định 88/2009/NĐ-CP

Quy định của pháp luật về sổ đỏ và sổ hồng?

Sổ đỏ và sổ hồng là những loại giấy tờ được sử dụng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài khác khác gắn liền với đất.

Thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở; pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009; ở từng giai đoạn khác nhau, ở khu vực sử dụng đất, loại đất khác nhau; Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất; sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện; theo các mẫu phôi Giấy chứng nhận có hình thức, màu sắc, hoa văn, họa tiết, kết cấu nội dung khác nhau.

Sổ đỏ là gì?

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất; ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn… Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên người dân thường gọi là sổ đỏ.

Sổ hồng là gì?

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở”, trang bìa màu hồng; nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên người dân thường gọi là sổ hồng.

Sổ đỏ và sổ hồng có gì khác nhau?

Nghị định 88/2009/NĐ-CP đã quy định thống nhất hai loại giấy nêu trên thành một loại giấy chung có tên gọi:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tại Điều 97 Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định là loại giấy cấp cho người có quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở; quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Kết luận:

Nếu Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Hiện nay, cả hai loại giấy này vẫn được đang được lưu hành và có giá trị pháp lý.

Sổ hồng hay sổ đỏ đều có giá trị pháp lý như nhau.

Có bắt buộc phải đổi sổ đỏ sổ hồng sang mẫu sổ mới không?

Hiện, tất cả sử dụng chung một mẫu là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (người dân thường gọi là sổ hồng mẫu mới).

Quy định pháp luật về việc đổi sổ đỏ sổ hồng sang mẫu mới

Theo khoản 2 điều 97 Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở; pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra cũng tại điềm a khoản 1 Điều 76, Nghị định 43/2014:

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

Kết luận

Căn cứ quy định nêu trên, người dân không bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng mẫu cũ sang sổ hồng mẫu mới.

Tuy nhiên, nếu người dân đã được cấp sổ đỏ, sổ hồng trước ngày 10/12/2019 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang sổ hồng mẫu mới.

Thủ tục đổi sổ đỏ sổ hồng sang sổ mẫu mới?

Các trường hợp được đổi sổ đỏ sổ hồng sang sổ mới:

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) bị cũ nát; thì có thể yêu cầu cấp đổi theo căn cứ tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014; quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng; nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa; đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp này là không quá 10 ngày.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thủ tục tố cáo hành vi lấn chiếm đất đai được quy định như thế nào?
Quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với đất đai được thể hiện như thế nào?
Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán chuyển nhượng đất đai

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “Có bắt buộc đổi sổ đỏ sổ hồng cũ sang sổ mẫu mới hay không?“ . Nếu có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Có được đăng ký thay đổi thông tin trên sổ đỏ nhà đất?

Được phép thay đổi thông tin trên sổ đỏ nhà đất nhưng phải nằm trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, ngày 19 tháng 05 năm 2014; Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hồ sơ đăng ký biến động đất và tài sản gắn liền với đất gồm những gì?

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ như sau:
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK đính kèm theo Thông tư này);
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
3. Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động
– Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;
– Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy bannhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

Có được hợp nhất diện tích đất được ghi trong sổ đỏ không?

Cho phép được hợp nhất trong các trường hợp được quy định tại:
Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đất đai

Trả lời