Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

25/03/2022
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
378
Views

Trên cơ sở triển khai thực hiện những biện pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 43/2022/QH15 , Nghị quyết số 11/NQ-CP Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động”. Trong đó, hai đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này Luật sư X xin giới thiệu bài viết “Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đối tượng được nhận hỗ trợ

Dự thảo đưa ra 2 đối tượng nhận hỗ trợ, gồm người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động; giữa 2 đối tượng này có sự chênh lệch về mức hỗ trợ. Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng.

Chính sách hỗ trợ trên được áp dụng tối đa trong vòng 3 tháng.

Để phân tách, xác định cụ thể 2 đối tượng hỗ trợ trên, dự thảo Quyết định căn cứ vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động là ngày 1/3/2022.

Dự thảo Quyết định này xác định phạm vi hỗ trợ người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực: Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Khu vực kinh tế trọng điểm, gồm Khu kinh tế được thành lập, hoạt động theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp người lao động chưa tham gia phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động trước thời điểm lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Điều kiện để nhận hỗ trợ

Dự thảo nêu rõ để được nhận hỗ trợ, tùy đối tượng sẽ cần đáp ứng điều kiện sau:

Người lao động đang làm việc

Về điều kiện nhận hỗ trợ của người lao động đang làm việc, cần đủ 3 điều kiện sau:

– Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 30/6/2022;

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết; và thực hiện trước ngày 1/3/2022;

– Đang làm việc trong các doanh nghiệp (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp).

Người lao động trở lại thị trường lao động

Để được nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng; người lao động phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

– Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.3 đến ngày 30/6/2022;

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết; và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 30/6/2022; trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động theo Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động;

– Đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người mới tuyển dụng lao động thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh).

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thủ tục để được nhận hỗ trợ

Thầm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Việc chi trả hỗ trợ được thực hiện hằng tháng; trên cơ sở danh sách lao động đề nghị hỗ trợ do doanh nghiệp lập. Trường hợp có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

– Về trình tự, thủ tục:

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động có xác nhận của chủ cơ sở cho thuê, cho trọ. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác về quan hệ lao động; đang làm việc thực tế tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của người lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận thông tin về người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi UBND huyện để thẩm định trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định; thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 ngày.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ; và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Người sử dụng lao động chi trả trực tiếp cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về “Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh ; xin giấy phép bay Flycam; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; giải thể công ty; ….của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833102102. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm các kênh sau:

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Làm việc trong khu công nghiệp nhưng không ở nhà thuê thì có được hưởng hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà không?

Theo quyết định chỉ quy định hỗ trợ 03 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Do đó chỉ cần thuộc một trong các trường hợp kể trên thì sẽ được nhận hỗ trợ. Nên nếu làm việc trong khu công nghiệp nhưng dù không thuê nhà những vấn được hưởng hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà.

Người lao động bị nhiễm Covid được hưởng những chế độ gì?

Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2015, bộ Luật Lao động, người lao động nhiễm Covid-19 phải nghỉ làm, điều trị ngoại trú và nội trú có thể được hưởng những quyền lợi sau:
-Tiền bảo hiểm của chế độ ốm đau
-Tiền dưỡng sức sau khi điều trị Covid-19
-Tiền lương do người sử dụng lao động trả
Người lao động cần phải nộp các giấy tờ chứng minh về thời gian nghỉ do Covid 19 cùng với các giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế về việc nhiễm covid 19 và thời gian điều trị.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Comments are closed.