Xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

22/10/2021
826
Views

Xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc chủ xe ôtô đỗ xe chắn trước cửa nhà, lối đi của người dân hay đỗ xe trước các cửa hiệu bị xịt sơn lên xe nhằm mục đích dằn mặt chủ xe. Vậy xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính

Hủy hoại tài sản người khác là gì?

Hủy hoại tài sản là cố ý làm cho tài sản của người khác mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được.

Huỷ hoại tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác.

Hành vi xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứ trách nhiệm hình sự. Về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; Hoặc sẽ bị xử phạt hành chính.

Cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác

Về chủ thể của tội phạm:

Người thực hiện hành vi phải có năng lực trách nhiệm hình sự. Và đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 BLHS 2015

Điều 12:Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Về Khách thể của tội phạm

Tội cố ý làm hư hỏng tài sản xâm phạm đến quan hệ sở hữu. Không xâm phạm đến quan hệ nhân thân

Mặt khách quan của tội phạm:

Huỷ hoại tài sản là việc làm cho tài sản đó không còn giá trị sử dụng, không thể khôi phục lại được

Làm hư hỏng tài sản là làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản; nhưng giá trị sử dụng bị giảm đó vẫn có thể khôi phục được một phần;hoặc thậm chí là toàn bộ.

Hậu quả: giá trị sử dụng của tài sản bị hư hỏng hoặc hủy hoại. Thiệt hại gây ra phải từ 2 triệu đồng trở lên; nếu dưới 2 triệu đồng thì phải gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc người phạm tội đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tương tự; hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Xử lý hình sự hành vi xịt sơn lên xe của người khác

Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên; hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tại Điều 178 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây;, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Xử phạt hành chính hành vi xịt sơn lên xe người khác

Nếu thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng; không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 BLHS 2015 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP; về xử phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy và phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, người này có thể bị phạt tiền lên tới 5 triệu đồng về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”.

Như vậy hành vi xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên; hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tại Điều 178 BLHS 2015

Mời bạn xem thêm bài viết:

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “ Hành vi xịt sơn lên xe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự“. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Tội hủy hoại tài sản có nhất thiết phải làm hỏng tài sản?

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành gồm hai hành vi phạm tội độc lập. Theo đó, người phạm tội có hành vi tác động vào tài sản thuộc sở hữu của người khác, làm cho tài sản đó bị mất giá trị sử dụng (hủy hoại tài sản) hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản (làm hư hỏng tài sản) với giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp được luật hình sự quy định.

Viết, vẽ bậy lên tường nhà người khác có phải hành vi vi phạm pháp luật không?

Hành vi viết, vẽ hình lên tường nhà người khác mà chưa được sự đồng ý, cho phép là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì, tường nhà, hàng rào nhà ở là tài sản thuộc sở hữu cá nhân; do đó nếu viết,vẽ hay bất kỳ tác động nào đều phải xin phép trước khi thực hiện.

Hình phạt bổ sung của tội hủy hoại tài sản của người khác?

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Hình sự

Trả lời