Thủ tục thi hành án treo theo quy định thi hành án hình sự

27/08/2021
Thủ tục thi hành án treo theo quy định thi hành án hình sự
1125
Views

Trên thực tế có nhiều trường hợp phạm tội phải áp dụng hình phạt tù. Tuy nhiên khi thi hành án, người phạt tội không phải chấp hành án tại cơ sở giam giữ mà được cải tạo trong môi trường sinh hoạt bình thường hay còn gọi là hưởng án treo. Vậy khi nào được áp dụng án treo và thi hành án treo như thế nào? Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017;

Luật thi hành án hình sự

Nội dung tư vấn

Thi hành án treo là gì?

Thi hành án treo là người bị kết án mặc dù bị kết án phạt tù; nhưng không phải chấp hành án tại cơ sở giam giữ; không bị cách ly khỏi đời sống xã hội mà được sinh sống cải tạo giáo dục trong môi trường xã hội bình thường tại địa phương, nơi người bị kết án học tập công tác, cư trú với một chế độ chấp hành án do Chính phủ quy định.

Điều kiện hưởng án treo

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ. Nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Đối tượng thi hành án treo

Đối tượng thi hành án treo là người chấp hành bản án, quyết định của đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về hình phạt tù nhưng được hưởng án treo (một biện pháp nhiễm chấp hành hình phạt tù có điều kiện với một thời gian thử thách nhất định) theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án thử thách đối với người phải chịu hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo là sự giữa cải tạo bản thân có sự giám sát giáo dục của cơ quan tổ chức và gia đình của người chấp hành án.

Thẩm quyền thi hành án treo

  • Cơ quan THAHS công an cấp huyện/quân khu;
  • UBND xã nơi người được hưởng án treo cư trú;
  • Đơn vị quân đội nếu người được hưởng án treo là quân nhân, công nhân quốc phòng;

Thủ tục thi hành án treo

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án treo; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện/quân khu phải triệu tập người được hưởng án treo (người đại diện) đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội để cam kết việc chấp hành án. Đồng thời, lập hồ sơ thi hành án và sao gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giaogiám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày triệu tập người được hưởng án treo; Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo phải lập hồ sơ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Sau đó giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện/quân khu.

Vào ngày cuối cùng của thời gian thử thách; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện/quân khu phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách.

Hồ sơ thi hành án

a) Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

b) Quyết định thi hành án treo;

c) Cam kết của người được hưởng án treo hoặc người đại diện;

d) Tài liệu khác có liên quan.

Hồ sơ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo

a) Bản sao các tài liệu;

b) Bản nhận xét của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về việc chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo;

c) Bản tự nhận xét của người được hưởng án treo về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành pháp luật;

d) Trường hợp người được hưởng án treo được rút ngắn thời gian thử thách thì phải có quyết định của Tòa án;

đ) Tài liệu khác có liên quan.

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo

1. Có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân,…; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

3. Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.

4. Chấp hành quy định luật định.

5. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

6. Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Trên đây là bài viết của chúng tôi, hy vọng giúp ích cho quý độc giả. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý luật sư, vui lòng liên hệ chúng tôi: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Trong quá thời gian thử thách án treo mà người được hưởng án treo chết thì xử lý thế nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện/quân khu để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Nếu người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú thì giải quyết thế nào?

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục.
Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; UBND xã nơi cư trú mới có có trách nhiệm giám sát, giáo dục.

Người được hưởng án treo có được xin rút ngắn thời gian thử thách không?

Người được hưởng án treo được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách;
b) Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; các nghĩa vụ theo quy định; tích cực học tập, lao động; sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động; bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Hình sự

Trả lời