Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN khi nào?

19/09/2023
Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023
27
Views

Khi tự quyết toán thuế thu nhập trực tuyến là giải pháp thuận tiện, đơn giản và tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế. Cá nhân có thể tự quyết định việc nộp thuế thu nhập hoặc cho phép nơi trả thu nhập. Trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng không được quyết toán tại nơi trả thu nhập thì phải khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023” của Luật 247.

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Để giúp các công ty tuân thủ Luật thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế đã đưa ra các lưu ý một số quy định khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương cho người lao động, bất kể có khấu trừ thuế hay không thì thuế, chịu trách nhiệm hoàn thành các khoản thuế và báo cáo các khoản thanh toán thay mặt cho người được ủy quyền. Vì vậy, nếu doanh nghiệp có trả thu nhập cho người lao động trong năm thì bất kể có phải nộp thuế thu nhập hay không thì doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế thu nhập.

Căn cứ Mục V Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023 ( Tải về) quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế TNCN năm 2023 như sau:

Căn cứ Quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghĩ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.
 • Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN cho kỳ tính thuế năm 2022 đối với tổ chức trả thu nhập là ngày 31/3/2023 và đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế là ngày 04/5/2023.
  Căn cứ quy định trên, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2022 đối với tổ chức trả thu nhập là ngày 31/3/2023 và đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế là ngày 04/5/2023.
Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong năm 2023 là ở đâu?

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương phải nộp thuế thu nhập. Nếu một người có thu nhập từ tiền lương và ký hợp đồng làm việc tại một nơi ít nhất 3 tháng thì phải nộp thuế thu nhập ngay cả khi không làm việc 12 tháng trong một năm. Trường hợp cá nhân là người lao động chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp thì cá nhân đó có quyền chấm dứt nộp thuế của tổ chức mới.

Căn cứ tại tiểu mục 2 Mục IV Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

(1) Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

(2) Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
 • Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.
 • Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:
 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.
  • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
  • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Khuyến nghị

Luật sư 247 tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023” Ngoài ra, chúng tôi  có cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn pháp lý về làm sổ đỏ bao nhiêu tiền 1m2… Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN được thực hiện như thế nào?

Tại tiết 1.2 tiểu mục 1 Mục IV Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023 quy định như sau:
Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì:
Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cơ quan thuế như thế nào?

Căn cứ tại Mục VI Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cơ quan thuế như sau:
Cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, nộp thuế đúng quy định để tránh người nộp thuế bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Thuế tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, nhân sự, thời gian tiếp nhận hồ sơ đảm bảo tiếp nhận hết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn quy định.
Cơ quan Thuế sau khi đã chấp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện rà soát và xử lý các hồ sơ khai quyết toán thuế chưa được hạch toán trên hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Thuế; xử lý hồ sơ theo quy định mà không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế nếu cá nhân không có yêu cầu điều chỉnh cơ quan thuế quyết toán.
Hướng dẫn triển khai cấp đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và Công văn 535/TCT-DNNCN ngày 03/03/2021 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tiếp nhận tờ khai 02/QTT-TNCN theo phương thức điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.