Thắc mắc về hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau?

25/11/2021
Những thắc mắc về hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau?
448
Views

Bảo hiểm xã hội không còn quá xa lạ với người lao động; vì khi tham gia quan hệ lao động thì buộc phải tuân thủ các quy định về Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên; do chưa hiểu được các quy định và chính sách về Bảo hiểm xã hội trong quá trình hoạt động sản xuất; cũng như trong đời sống xã hội; nên đôi khi chính người lao động cũng bỏ lỡ các quyền lợi mà mình được hưởng. Và từ đó người lao động cũng có những thắc mắc về hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau.

Chính vì vậy; mời bạn đọc cùng Luật sư 247 tìm hiểu về Thắc mắc về hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau?

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Thông tư 56/2017/TT-BYT

Nội dung tư vấn

Thắc mắc về hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau

Thắc mắc về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau

Căn cứ Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội; điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

 • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động; phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh; chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
 • Trường hợp ốm đau; tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe; do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy; tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
 • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh; chữa bệnh có thẩm quyền.

Thắc mắc về mức hưởng bảo hiểm xã hội khi ốm đau

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26; Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội; thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội; sau đó bị gián đoạn; mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc; thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Đối với người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26; thì mức hưởng được quy định như sau:

 • Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề; trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.
 • Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề; trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
 • Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề; trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 điều 26; thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Thắc mắc về ngày nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức được hưởng bảo hiểm xã hội 

Thắc mắc về ngày nghỉ tối đa

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động; tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết; ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

 • Làm việc trong điều kiện bình thường; được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.
 • Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại; nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên; thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

 • Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
 • Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định nêu trên mà vẫn tiếp tục điều trị; thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn; nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh có thẩm quyền.

Thắc mắc về ngày nghỉ dưỡng sức

Căn cứ Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội; người lao động trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc; mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức; phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức; phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức; phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau; thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức; phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở; thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau; do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.
 • Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.
 • Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng dưỡng sức; phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Thắc mắc về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT; một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày; thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp; người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai; ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh; chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh; chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Như vậy; người lao động sẽ có rất nhiều thắc mắc về hưởng bảo hiểm xã hội phải là ốm đau mà không phải là tai nạn lao động hay tự hủy hoại sức khỏe do rượu bia;… mức hưởng căn cứ vào mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra; người lao động khi ốm đau cũng được tính ngày nghỉ ốm và ngày nghỉ dưỡng sức theo những quy định cụ thể của Luật bảo hiểm xã hội.

Hy vọng những thông tin Luật sư 247 cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư 247 hãy liên hệ 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Các trường hợp được hưởng BHXH 1 lần?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; và chi tiết tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ – CP:
– Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
– Người lao động ra nước ngoài để định cư;
– Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng nư ung thư; bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
– Người lao động là thuộc ngành quân đội khi phục viên, xuất ngũ; thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
– Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội mà sau một năm nghỉ việc; chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần cần chuẩn bị những giấy tờ tài liệu gì?

Hồ sơ xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Sổ bảo hiểm xã hội;
– Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần;
– Ngoài ra, khi đến nộp hồ sơ bạn cần mang theo sổ hộ khẩu/giấy tờ tạm trú; và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước.

Các cách tra cứu mã số bảo hiểm y tế?

Cách 1: Tra cứu thông qua sổ bảo hiểm xã hội.
Cách 2: Tra cứu thông qua thẻ bảo hiểm y tế.
Cách 3: Tra cứu trực tuyến.

5/5 - (5 bình chọn)
Chuyên mục:
Bảo hiểm y tế

Trả lời