Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không?

27/06/2023
Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không
124
Views

Bảo hiểm xã hội là chế độ dành cho người lao động làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động. Khi đóng đủ thời gian quy định, người lao động sẽ được hưởng chế độ khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người lao động muốn rút bảo hiểm trước trước khi đủ thời hạn để hưởng chế độ hưu trí, người lao động vẫn có thể nộp hồ sơ yêu cầu rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không? Quy định về giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhận BHXH 1 lần tại nơi tạm trú ra sao? Trách nhiệm giải quyết và chi trả trợ cấp BHXH 1 lần được quy định như thế nào? Để làm rõ vấn đề này, độc giả hãy cùng theo dõi nội dung tư vấn sau đây của Luật sư 247 nhé.

Căn cứ pháp lý

Quy định về giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhận BHXH 1 lần tại nơi tạm trú

Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Trong đó, chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần chỉ là một trong những quyền lợi mà người tham gia BHXH được hưởng. Trên cơ sở này, trong một số trường hợp, những người tham gia BHXH khi có yêu cầu sẽ được giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần.

Căn cứ theo tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quy trình Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định như sau:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 1. Trách nhiệm của Bộ phận TN-Trả KQ
  […] 1.2. Tiếp nhận hồ sơ do đơn vị SDLĐ, Ủy ban nhân dân cấp xã, người lao động và thân nhân nộp với thành phần hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:
  […] 1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:
  a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.
  a1) Sổ BHXH.
  a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
  а3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:
 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. […]”

Theo quy định trên, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm:

– Sổ BHXH.

– Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

Ngoài ra, khi đi nộp hồ sơ, bạn cần mang theo chứng minh thư/căn cước công dân (bản chính) và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú (bản chính).

Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không?

Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện dừng tham gia BHXH sau 1 năm và một số trường hợp đặc biệt khác khi có yêu cầu gửi cơ quan BHXH sẽ được giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần theo quy định.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện 1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.“

Bên cạnh đó, Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

4.7 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Theo quy định nêu trên; người tham gia BHXH nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi cư trú; nghĩa là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi có giấy tờ tạm trú. 

Như vậy, tạm trú vẫn được được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần. Bạn cần có giấy tờ chứng minh về nơi cư trú của bạn: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Trường hợp bạn muốn nhận BHXH một lần ở nơi tạm trú thì cần có sổ tạm trú.

Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không
Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không

Việc tiếp nhận hồ sơ trợ cấp BHXH 1 lần được quy định như thế nào?

Thay vì chờ đủ tuổi lĩnh lương hưu, nhiều người lao động hiện nay lại đăng ký nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về loại hình bảo hiểm này. Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là chế độ thanh toán một khoản tiền nhất định cho người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu.

Căn cứ theo khoản 11 Điều 3 Quy trình Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định như sau:

“Điều 3. Một số quy định chung trong giải quyết và chi trả các chế độ BHXH
[…] 11. Về tiếp nhận hồ sơ:
11.1. Trường hợp hồ sơ giải quyết chế độ BHXH của người lao động do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
11.2. Thành phần hồ sơ tại Quy trình này mà không ghi là bản sao thì được hiểu là bản chính; khi tiếp nhận bản sao hồ sơ chưa được chứng thực, công chứng thì viên chức tiếp nhận hồ sơ phải đối chiếu với bản chính, đồng thời xác nhận trên trang nhất của bản sao “đã đối chiếu với bản chính”, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm xác nhận để trả lại bản chính cho người nộp. […]”

Trách nhiệm giải quyết và chi trả trợ cấp BHXH 1 lần được quy định như thế nào?

Bảo hiểm xã hội 1 lần có thể hiểu là một chế độ cho người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu. Người lao động sẽ được thanh toán một khoản tiền nhất định theo mức đóng bảo hiểm xã hội trước đó mà họ đã tham gia. Theo đó, có thể hiểu rằng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần chỉ là một trong những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng.

Căn cứ theo Điều 5 Quy trình Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

 1. Giải quyết hưởng
  1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH
  1.1.1. Tiếp nhận hồ sơ […]
  1.1.2. Giải quyết hưởng: […]
  1.1.3. Chuyển hồ sơ: […]
  1.1.4. Khóa số liệu và kết xuất báo cáo: […]
  1.2. Trách nhiệm của Phòng Chế độ BHXH
  1.2.1. Thực hiện như quy định tại điểm 1.1 khoản này.
  1.2.2. Ngày làm việc đầu tiên hàng tháng, thực hiện khóa số liệu và kết xuất các báo cáo quy định tại tiết 1.1.4; lập báo cáo mẫu số 02B-HSB và 20-HSB của toàn tỉnh gửi BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH).
 2. Trách nhiệm của Bộ phận KHTC
  2.1. Tiếp nhận Danh sách C70a-HD, C70b-HD từ Bộ phận Chế độ BHXH; tiếp nhận Thông báo C12-TS từ Bộ phận Thu.
  2.2. Chi trả
  2.2.1. Chuyển kinh phí cho đơn vị SDLĐ để chi trả cho người lao động không có tài khoản cá nhân theo Danh sách C70a-HD. […]
  2.2.2. Chi trực tiếp cho người lao động […]
  2.3. Lập Danh sách C75-HD, vào sổ chi tiết theo dõi thu hồi của từng đối tượng theo quy định.
  2.4. Căn cứ Thông báo C12-TS để theo dõi ghi thu, ghi chi số tiền đóng BHYT theo phân cấp.
  2.5. Hàng tháng, lập báo cáo tổng hợp chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo mẫu số 4-CBH do BHXH huyện quản lý.
 3. Trách nhiệm của Phòng KHTC: Thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều này theo phân cấp quản lý của BHXH tỉnh, lập Danh sách C75-HD và hàng tháng lập báo cáo tổng hợp chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo mẫu số 4-CBH của toàn tỉnh, gửi Phòng Chế độ BHXH.
 4. Thời hạn giải quyết và chi trả
  4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 5. Công tác rà soát, kiểm tra
  5.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH
  5.1.1. Rà soát, kiểm tra […]
  5.1.2. Kế hoạch kiểm tra […]”
  5.2. Trách nhiệm của Phòng Chế độ BHXH: Thực hiện như quy định tại điểm 5.1 khoản này và thực hiện kiểm tra các đơn vị SDLĐ do BHXH huyện giải quyết.”

Mời bạn xem thêm bài viết:

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của Luật sư X, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Tạm trú có được thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần không?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn pháp lý về mẫu thừa kế tài sản đất đai vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần hiện nay như thế nào?

Chính Phủ quy định  mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:
1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần ra sao?

Số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:
Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)
Trong đó: Mbqtl là viết tắt “mức bình quân tiền lương tháng” đóng BHXH.
Công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:
Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH
Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.
Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.