Chủ đề: Trộm tiền và vàng để mua ma túy bị xử lý như thế nào theo quy định?