Chủ đề: Những trường hợp làm thẻ căn cước công dân được miễn lệ phí