Chủ đề: Nhiều người mua chung một mảnh đất thì sổ đỏ sẽ đứng tên ai?