Chủ đề: Người bị khởi tố thì có được xem là tội phạm hay chưa?