Chủ đề: Làm giả hợp đồng mua bán bộ kit test COVID-19 bị xử phạt như thế nào?