Chủ đề: Có được xét xử vụ án khi không có mặt bị cáo?