Chủ đề: Có được ủy quyền đi xin Giấy xác nhận độc thân không?