Chủ đề: Có được trả lương cho NLĐ Việt Nam bằng đồng Nhân dân tệ không?