Chủ đề: Có được ký hợp đồng lao động vào ngày nghỉ hàng tuần?