Chủ đề: Có được dùng chứng minh thư khi đã có căn cước công dân?