Chủ đề: Có bắt buộc phải về nơi thường trú để làm hộ chiếu lần đầu không?