Chủ đề: Chung sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn có vi phạm pháp luật?