Chủ đề: Chưa thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp có được xuất hóa đơn?