Sinh con trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có được hưởng chế độ thai sản không?

03/09/2021
Sinh con trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có được hưởng chế độ thai sản không?
471
Views

Trong thời gian đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; theo quy định của Nghị quyết 68 và Quyết định 23; một số người lao động nữ có thể sinh con. Sinh con trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có được hưởng chế độ thai sản không? Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Luật BHXH 2014;

Nghị quyết 68;

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Nội dung tư vấn

Sinh con trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có được hưởng chế độ thai sản không?

Theo Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thì người sử dụng lao động đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại; bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đang làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; sinh con trong thời gian này sẽ được hưởng chế độ thai sản; nếu đã nộp đủ hồ sơđủ điều kiện hưởng chế độ thai sản; theo quy định Luật BHXH năm 2014.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động muốn hưởng chế độ thai sản cần đáp ứng cáp điều kiện sau:

  • Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên; trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc nhận nuôi con nuôi đói với người lao động là: Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
  • Người lao động là lao động nữ sinh con; đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên; mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai; theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên; trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ để người lao động nữ sinh con hưởng chế độ thai sản bao gồm các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
  • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết; bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
  • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh; chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con; mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
  • Trích sao hồ sơ bệnh án; hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh; mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
  • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh; chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai; đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật BHXH 2014.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật sư X: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thế nào?

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
– 05 ngày làm việc;
– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định thế nào?

– Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
– Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội; thì thực hiện theo quy định trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ là bao lâu?

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Trả lời